Varför måste de svenska reaktorerna tas ur drift?

  • Kärnkraftsindustrin har år efter år visat att de varken vill eller klarar av att minimera riskerna med svensk kärnkraft. Säkerhetskulturen är usel och prioriteras inte.
  • Strålskyddsmyndigheten har misslyckats att sköta sin kontroll av kärnkraftverken. De är medvetna om de problemen som finns, men reagerar inte. 10 av 14 inspektörer hos SSM har också tidigare arbetat inom kärnkraftindustrin vilket kan förklara saken
  • Ekonomisk profit för Vattenfall, Fortum och Eon får inte gå före människors säkerhet, vilket det gör idag.
  • De svenska reaktorerna har nått slutet av sin livsläng, men trots det fortsätter industrin att göra allt för att kunna krama ut mer elproduktion. Reaktorerna var ursprungligen tänkta att hållas i drift i 25 år men nu den älsta reaktorn O1 40 år.
  • Riskabla effekthöjningar som resulterat i mycket stora problem har genomförts på samtliga kärnkraftverk. Effekthöjningarna har påverkat säkerheten på ett negativt sätt.
  • Resultaten av stresstesten visar att svenska kärnkraftverk inte är beredda för en större olycka. Skulle haverier, jordbävningar, översvämningar ske så kommer de inte att klara av det – situationen är med andra ord akut.

Vi uppmanar därför Lena Ek som ytterst ansvarig för säkerheten vid kärnkraftverken att ta ansvar för människor och miljön och därmed omedelbart ta dessa riskabla reaktorer ur drift!