Greenpeaceaffisch under klimatmötet i Durban, Sydafrika.

I måndags presenterade USA:s president Barack Obama sitt klimatförslag Clean Power Plan. Planens mål är att minska utsläppen från kolkraftverk med 32 procent fram till 2030 jämfört med utsläppsnivån 2005. Förslaget har beskrivits som ett historiskt och viktigt steg för att minska utsläppen och hindra en global klimatförändring med potentiellt katastrofal effekt för mänskligheten.

Det är lätt att dras med i hyllningarna. De senaste åren har regeringar över hela världen misslyckats med att genomföra konkreta åtgärder eller att ens nämna klimatförändringen, den fråga som för bara några år sedan beskrevs som en ödesfråga för mänskligheten. När Obama till slut lägger fram en plan är det välkommet, i synnerhet som det kommer bara några månader före det stora klimatmötet i Paris.

Men planen är i sig inte något att yvas över. Minskningen med 32 procent är en lek med siffror – i verkligheten betyder det en minskning med 20 procent jämfört med nuvarande utsläpp. Alltså drygt en procent per år. Detta är helt otillräckligt – vetenskapen tyder på att minskning med över 60 procent krävs för att rädda klimatet.

Minskningen gäller dessutom bara för kolkraftverk, som står för ungefär en tredjedel av USA:s utsläpp. Några åtgärder mot utsläpp från transporter, industri eller jordbruk har inte presenterats. Därmed får förslaget en mycket begränsad effekt på USA:s totala utsläpp.

Under hela sin ämbetsperiod har Obama lovat kraftfulla åtgärder i klimatfrågan och internationellt ledarskap. Vi ser inget av detta i det förslag som nu ligger på bordet. Det är ett första steg, men steget borde ha varit mycket större.

Läs fler kommentarer till Obamas förslag hos Greenpeace USA.

PS: President Obama har gett Shell provisoriskt tillstånd att börja i Arktis och han är också den som kan stoppa borrplanerna. Det är uppenbart att Shell och resten av oljeindustrin inte har förmågan att borra säkert i det extrema Arktis. Uppmana Obama att säga nej till Shell - oljan i Arktis måste stanna i marken.