Det har nu gått mer än fem veckor sedan katastrofen i Fukushima började. Efter att Greenpeace strålningsteam i Fukushima genomfört två stycken fältundersökningar, tagit prover på mat och jord är det nu dags att börja undersöka katastrofens konsekvenser för de marina miljöerna.

Rainbow Warrior finns på plats utanför Japans östra kust och befinner sig just nu utanför Tokyo, i väntan på tillåtelse från myndigheterna att få undersöka området utanför Fukushima. Ombord finns forskningsutrustning och ett nytt strålningsteam redo att påbörja testerna. Myndigheterna har än så länge enbart beviljat fartyget tillstånd att undersöka vatten och sediment 12 sjömil (12 sjömil = 22 km) utanför Fukushima. För att få en uppfattning om omfattningen av de radioaktiva utsläppens konsekvenser behöver vi få tillstånd att gå närmare land.  Detta speciellt eftersom myndigheternas egna tester är undermåliga och mycket lite information finns att tillgå för allmänheten.

Teamet på Rainbow Warrior testar sjögräs.Det japanska folket är väldigt beroende av havet som källa för livsmedel. För att människor ska kunna vidta åtgärder och skydda sin hälsa behövs mer information om hur kontaminerade de marina miljöerna är och vilka risker som föreligger.  

Stora mängder radioaktiva utsläpp sprids kontinuerligt ,rån det havererade kärnkraftverket. TEPCO har också släppt ut stora mängder högradioaktivt vatten rakt ut i havet. Det är helt nödvändigt med mer oberoende forskning och inte acceptabelt att myndigheterna inte tillåter det.

Det här kommer också att bli en av de sista färderna för Rainbow Warrior som efter 20 år i tjänst på världshaven nu måste pensioneras. Fartyget började sin bana hos Greenpeace med att kämpa mot kärnvapenprover, och nu kommer ett av de sista uppdragen att vara knutet till kärnkraftsteknologi.

Vi får hoppas att vårt nya fartyg Rainbow Warrior III, som vi just nu håller på och bygger, inte behöver kämpa mot kärnkraft om 20 år, utan att världen en gång för alla kan ta sitt förnuft tillfånga och påbörja den omställning av energisystemet som är nödvändig. Inte bara för att få stopp på den livsfarliga kärnkraften utan också för att rädda klimatet.