Ungdomsambassadörerna

Något fantastiskt hände igår.

Fyra unga Nordpolsaktivister, tillsammans med Greenpeace, placerade en flagga på havsbotten under Nordpolen, på samma plats som en ubåt planterade en rysk flagga 2007.

Efter en veckolång vandring över det frusna ishavet, över knaggliga åsar av is och runt vikar av öppet vatten, placerade de vår "flagga för framtiden" 4 kilometer under isen och förklarade regionen en global fristad för miljön.

Flaggan sitter på en tidskapsel av glas och titan som innehåller namnen på er 2,7 miljoner människor som anslutit sig till kampanjen för att skydda Arktis.

När den globala uppvärmningen smälter isen, ser oljebolag, som Shell, Gazprom och Statoil sin chans att gå in för att borra efter olja. Vi är här i solidaritet med flera arktiska urfolk vars livsstil hotas av industrins girighet och för ekosystemen i Arktis och för vår planet. Vi uppmanar nu ledarna för de arktiska staterna att göra området runt Nordpolen stängt för oljebolag och industriellt fiske. Resten av Arktis ska vara stängt för skadliga industriella verksamheter.

Innan de sänkte ner tidskapseln höll de fyra ambassadörer en ceremoni på världens tak, som innehöll deras önskningar och drömmar om en bättre framtid för Arktis. Här är vad de sa:

Nordpolarna

Renny: Unga människor som vi lever i en värld som har formats av andra. Vi förtjänar en chans att förändra den. Jag kommer från Seychellerna, en vacker ö som nu riskerar att försvinna under stigande hav. Ett smältande Arktis påverkar mitt folk, och miljarder fler.

Josefina: Men världens mäktigaste företag och regeringar försöker inte bromsa denna avsmältning. Istället vill de utnyttja platsen där vi i dag står.

Kiera: Vi vill skapa en fristad i det obebodda området kring Nordpolen och hålla destruktiva industrier borta från Arktis.

Ezra: Vi föreställer oss en ny politik som respekterar de kommande sju generationerna och förstår sambanden mellan saker och ting.

Kiera: Vi ser en värld där urfolkens rättigheter och kultur respekteras.

Sol: Vi ser en ny ekonomi som förstår livets värde och sätter människor och planet före vinst.

Renny: Vi ber våra ledare att inse att klimatförändringarna är här och arbetar tillsammans för att bekämpa dem, för oss och för våra barn.

Ezra: Genom att skapa en fristad kommer vi att ta ett symboliskt första steg mot att omdefiniera vårt förhållande till Moder Jord.

Josefina: Vi uttalar dessa ord med respekt för dem som kom före oss, och hopp för dem som ännu inte är födda.