Idag bestämde det tyska parlamentet med en rungande majoritet (513 för, 8 frånvarande och bara 79 emot) att kärnkraften ska skrotas och alla reaktorer vara avvecklade till 2022. Men än mer viktigt, kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och Tyskland håller fast vid sitt beslut att sänka koldioxidutsläppen med 40 % till 2020, vilket kommer innebära att det är förnybar energi som kommer att ta plats i det tyska energisystemet, kolkraften kommer att minska.

Därmed är det lika bra för Vattenfall att man omedelbart lägger ner sina planer på nya brunkolsgruvor och börjar fundera på hur kolkraftverken ska avvecklas. Både Boxberg och Moorberg som fortfarande är under konstruktion kommer nu dessutom att försenas. Man har använt så dåligt stål i ångpannorna i kraftverken att de riskerar att spricka. Varför inte satsa direkt på framtidens lösningar – förnybar energi.

Paketet som idag röstats igenom ger en mycket klar signal till resten av världen det går att ställa om och i Tyskland går man nu före och gör det. Energieffektiviseringar och förnybar energiteknik kommer därmed att utgöra en viktig del av en stabil framtida ekonomi.

För den förnybara energins del innebär beslutet att:

- Investeringarna i ett nytt kraftnätsystem kommer att accelereras

- Energieffektiviseringsåtgärder kommer att ses över

- Havsbaserad vind kommer att stödjas

- Stödsystemet (feed-in tariffer) kommer att ses över och utvecklas

För kärnkraftens del kommer:

- De 8 äldsta reaktorer som varit stängda sedan i mars inte att öppnas igen (däribland Vattenfalls två reaktorer Krümmel och Brunsbüttel)

- De övriga reaktorerna kommer stegvis att stängas:  en 2015, en 2017, en 2019, tre 2021 och tre 2022

Alla avvecklingsdatum är fastställda och det finns inga kryphål som innebär att livstiden skulle kunna förlängas vid senare tillfällen. Det gör att den förnybara industrin nu får solida stabila beslut att luta sina investeringar mot och energirevolutionen kan fortsätta.

Sedan olyckan i Fukushima har våra tyska kollegor gett flera tusen intervjuer och det är tydligt att den tyska befolkningen ser på kärnkraften med helt andra ögon än vad vi gör I Sverige. Här räcker det att industrin säger att ”kärnkraften är säker” för att vi ska sova gott om natten och fundera på annat än riskerna för härdsmältor i Sverige.

Låt oss följa Tysklands exempel och avveckla den farliga, smutsiga och dyra kärnkraften!

Se även: DN, DI, SVD, AB