Det är 27 år sedan idag…

Mitt i natten den 26 april 1986 sker en ödesdiger olycka i reaktor fyra i kärnkraftverket i ukrainska Tjernobyl som ska komma att orsaka permanenta sår i Ukraina och Europa. En kombination av den mänskliga faktorn och ett fel i reaktortypens konstruktion orsakar en explosion som sprider ett vidsträckt moln av radioaktiva partiklar med vindarna över stora delar av Europa.

Ännu idag är många områden förorenade, och arvet från katastrofen påverkar fortfarandee människor. Idag vill vi därför minnas dem som dog i olyckan i Tjernobyl och de som fortfarande måste leva med de fruktansvärda efterverkningarna av den radioaktivitet som fördärvar deras liv.

Annyas föräldrar levde i ett samhälle som blev så drabbat av Tjernobylolyckan att staden måste brännas ned. När Annya var fyra drabbades hon av cancer i hjärnan.


Tjernobyl borde ha varit världens sista kärnkraftsolycka.
Men lika svårt som det är att få stopp på en glidande oljetanker, lika svårt tycks det vara att påbörja utfasningen av kärnkraften. Industrins vinstintressen prioriteras högre än människors liv och hälsa, trots att det faktiskt är möjligt att ställa om till ett sätt att producera energi som inte är så riskfyllt eller orsakar så allvarliga konsekvenser.

Och för drygt två år sedan inträffade en stor kärnkraftsolycka igen, denna gång i japanska Fukushima. Mer än 160 000 människor tvingades fly från sina hem och de långtgående hälsoeffekterna är omöjliga att förutspå.

Varningarna om riskerna i både Tjernobyl och Fukushima hade inte hörsammats. Återigen var det folket, inte den kärntekniska industrin, som fick betala priset. Så när vi minns offren för både Tjernobyl och Fukushima påminns vi om att det är dags att göra hela kärnkraftsindustrin ansvarig.

Du kan hjälpa till genom att skriva under vårt upprop att göra kärnkraftsindustrin skadeståndssansvariga för de olyckor som deras reaktorer förorsakar.