SNART - Sveriges säkraste reaktor

Dagens besked från Vattenfall att tidigarelägga stängningen av reaktorerna Ringhals 1 och 2 är välkommet. Inte en dag för tidigt.

Greenpeace har åtskilliga gånger visat på riskerna med att driva dessa gamla riskabla reaktorer. För lite drygt ett år sedan uppmärksammade vi riskerna med den allt åldrande kärnkraften. När nu R1 och R2 läggs till listan över pensionsfärdiga reaktorer, där sedan tidigare även Oskarshamn 1 finns, minskar riskerna vi utsätts för.

Vikande lönsamhet och ökade kostnader anger Vattenfall som skäl. Sedan tidigare har man även stoppat planerna på ny kärnkraft i Ringhals. Att kärnkraften inte bara är riskabel utan även olönsam är något som blivit allt mer uppenbart på senare tid. Kärnkraftsolyckan i Fukushima har gjort att myndigheter nu ställer tuffare säkerhetskrav, krav som sätter hård press på en redan ansträngd ekonomi hos operatörerna. Att driva Ringhals 1 och 2 efter 2020 skulle kosta åtminstone 2 miljarder extra i säkerhetsuppgraderingar för att nå upp till nya krav på oberoende härdkylning.

Det är så dagens beslut ska förstås. Vattenfall har inte råd att driva de äldsta och farligaste reaktorerna vidare utifrån gällande säkerhetskrav. Därför stängs de.

Men det är inte hela sanningen. En annan viktig del, som Vattenfall själva anger, är det låga elpriset. Ett av skälen till pressade elpriser är den ökade andelen billig förnybar energi. Dagens besked kan därför ses som ett konkret kvitto på att förnybart konkurrerar ut kärnkraften.