Rapporten Energy RevolutionEftersom svenska politiker, delar av näringslivet och inte minst den elintensiva industrin hävdat att det inte går att avveckla kärnkraften och ställa om till förnybar energi kände vi att det var dags att en gång för alla att bevisa motsatsen.

Idag lanserar vi rapporten ”Energy [R]evolution – a sustainable energy outlook for Sweden” som visar att Sverige kan bli kärnkraftsfritt redan år 2030 samtidigt som vi ställer om till ett energisystem helt baserat på förnybar energi. Det visar sig att det även blir billigare att energieffektivisera och ställa om till förnybar energi än att fortsätta med dagens kärnkraft och fossilberoende. Samtidigt minskar vi koldioxidutsläppen med 95 procent till år 2050.

Rapporten kan användas som ett välunderbyggt underlag för Naturvårdsverket som fått i uppdrag av regeringen att ta fram en färdplan för hur Sverige skulle kunna ställa om energisystemet och bli koldioxidneutralt till år 2050. Rapporten kommer också lägligt eftersom EU håller också på att ta fram en vision för energisystemet till 2050.

Energirevolutionen blir en påminnelse om att svenska politiker måste ta sig i kragen och börja leva upp till sitt klimatansvar. Regeringen, särskilt miljöminister Lena Ek och energiminister Anna-Karin Hatt, har en diger och obeskrivligt viktig uppgift framför sig. De måste ta itu med dagens reaktionära, kärnkraftskramande och förändringsfientliga klimat- och energipolitik och visa att de menar allvar med att möta klimatutmaningarna. De måste proaktivt arbeta för att göra Sverige till en framtidsnation, och en sådan politik kan inte vara något annat än 100 procent förnybar!

Huvudslutsatserna från rapporten:

  • Koldioxidutsläppen reduceras med 95 procent till år 2050 jämfört med 1990års nivåer.
  • Hela elproduktionen blir 100 procent förnybar till år 2050 och är redan år 2030 98,4 procent förnybart
  • Uppvärmningssektorn blir 99 procent förnybar till år 2050
  • Den installerade kapaciteten i energisystemet blir 100 procent förnybar till år 2050 (99 procent förnybar redan år 2030)
  • År 2050 täcks 92 procent av det primära energibehovet av förnybar energi.

Se livesändningen från lanseringen där vår internationella energiexpert Sven Teske presenterar huvudslutsatserna från rapporten. Sedan blir det energipolitiskdebatt med Anita Brodén, Jens Holm, Ann-Kristine Johansson, Åsa Romson, Cecilie Tenfjord-Toftby samt Anders Flanking medverkar.

 

Ladda hem den fullständiga rapporten (engelska)


Ladda hem den svenska sammanfattningen av rapporten