Den 29e november arrangerade vi tillsammans med Cogito, Henrich Böll Stiftung och Green European Foundation ett seminarium om den färdplan för EU:s energisystem som EU-kommissionen kommer att presentera den 13 december. Färdplanen är mycket viktig eftersom den kommer påverka vad olika länder och företag runt om i Europa nu väljer att satsa på och ger en indikation om vad vi ska ersätta alla de föråldrade kraftverken vi har med.

Ska vi ersätta gamla kol- och kärnkraftsverk med nya kol- och kärnkraftsverk?

Eller ska vi ersätta gamla kol- och kärnkraftsverk med förnybar energi och energieffektiviseringar?

På seminariet fick vi höra perspektiv från Hans Carlsson från Siemens som valt att helt lämna kärnkraften bakom sig. Det har de gjort eftersom de är ett företag som hänger med i en föränderlig värld och då världen nu har förändrats passar inte kärnkraften in i deras portfolio längre. De satsar på utveckling inom förnybar energi, effektivisering, överföringskapacitet istället.

Gunnar Fredriksson från Svenskvindenergi pratade om var man står idag och de ljusa framtidsprognoser man förutspår dock med en liten klausul. För att det ska bli verklighet behövs: ”grids, grids och grids…” dvs stora satsningar på smarta kraftnät. Något som underströks av Thomas Henzschel från tyska ambassaden som bekräftade att det är det man just nu diskuterar i Tyskland.

Se videorna här

Thomas Faergeman från den danska tankesmedjan Concito berättade om hur Danmark nu går före i klimat och energidebatten med sin nya regering och visade upp sitt breda samarbete med olika aktörer från näringslivet som ett exempel på hur man driver på förändring.

 Se videon här

Vår egen expert på färdplanen (direkt från Bryssel) Frauke Thies talade om de 7 olika scenarier som lyfts fram i färdplanen och de tre saker som är gemensamt för dem alla: 1) förnybar energi kommer att utgöra stommen i framtidens energisystem 2) det behövs energieffektiviseringar 3) det behövs mycket flexibilitet i det framtida energisystemet. Hon poängterade också de missbedömningar man gjort ang. kostnader för olika energislag.

Se videon här

Förutom ovanstående talare kan ni också höra satssekreterare Daniel Johansson och Per Bolund ekonomisk talesperson för MPs syn på färdplanen och Tomas Kåbergers frågor till dem och övriga panellister här