Nyligen debatterade landsbygdsminister Eskil Erlandsson trålfisket efter utrotningshotade djuphavsarter i Sverige radios program Studio Ett. (Klicka för att lyssna). Under debatten hävdade Eskil Erlandsson följande:

Vi har förbjudit det (bottentrålfisket) ut till 3-4 nautiska mil på vårt territorialvatten/…/Nu är det så att vi förbjudit trålning i den zon som vi råder över själva.” 

Tyvärr ägnar sig här ministern åt kvalificerat struntprat. Fakta är som följer:

  1. Alliansregeringen har inte gjort några generella insatser för att begränsa var man får bottentråla i kustnära vatten. Däremot flyttade den socialdemokratiska regeringen år 2004 ut trålgränsen från 1-2 nautiska mil till nuvarande 3-4 nautiska mil.

  2. Det bottentrålas i praktiken fortfarande mycket intensivt även innanför trålgränsen, eftersom oerhört stora områden undantagits för trålare som använder en s.k. rist, ett galler i trålöppningen som ska sortera bort oönskad fångst. Men trålningen skadar fortfarande bottnarna och risten förhindrar inte bifångst av småfisk, t ex unga torskar. Dessa s.k. inflyttningsområden där trålfisket fortfarande är tillåtet är mycket omfattande.

  3. Inte ens i Sveriges enda marina nationalpark är det förbjudet att bottentråla. Bara ett fåtal mycket små områden inne i nationalparken är helt skyddade mot verksamheter som kan skada botten. Här hittar ni en karta som visar hur alla områden djupare än 60 meter i Kosterhavets nationalpark ännu är öppna för trålning.

  4. Regeringen har ännu inte ens stoppat bottentrålfisket i Sveriges marina skyddade områden, trots att dessa regleringar enligt EU:s miljölagar på flera håll skulle varit införda för åtta år sedan. Exempelvis förekommer det fortfarande omfattande bottentrålning i det skyddade korall- och revområdet Bratten utanför Smögen på västkusten. Nedan kan ni se en bild från Bratten.  

Eskil Erlandsson och Alliansen har med andra ord mycket kvar innan de kan säga att de ”förbjudit trålning i den zon som vi råder över själva.” Regeringen kan göra mycket mer för att stoppa den miljöskadliga bottentrålningen i våra hav.

/Jan