Till följd av kärnkraftsolyckan i Fukushima för drygt tre år sedan har Japans regering gradvis stängt ned sin kärnkraft.

Idag, den 15 september, har Japan – världens tredje största ekonomi – varit fullkomligt kärnkraftsfritt i ett år. Före Fukushima genererade kärnkraften 30 procent av landets el, nu har 48 reaktorer varit helt avstängda i ett år och 0 procent av elen kommer från den farliga kärnkraften. Inget land har någonsin genomfört något liknande – och detta utan att något elavbrott inträffat.

Vad som är värt att poängtera är att detta har skett utan någon dramatisk ökning av koldioxidutsläppen. Det har skett en viss ökning, men den har följt en gradvis ökande trend sedan flera år tillbaka och är nu i linje med utsläppen som var 2008, före den ekonomiska krisen, och inte alls den kraftiga ökning som många förutspått.

Det kanske främsta receptet för denna framgång handlar om energieffektivisering. 13 reaktorer har besparats/effektiviserats bort vilket lett till en besparing av 1,7 biljoner yen (ca 12 miljarder Euro). Omkring tre reaktorer har ersatts med en allt ökande andel förnybar energi. En viktig förändring är också inte minst att förändringen bidrar till en ökad decentralisering av energiproduktionen, från storskaliga traditionella kraftverk till lokalt ägda kraftstationer - över en halv miljon solcellsanläggningar han installerats.

Vad som är oroande är emellertid att den Japanska kontrollmyndigheten nyligen öppnat upp för att återstarta vissa reaktorer. Greenpeace Japan har i sitt Energirevolutions-scenario visat att 43 procent av elen kan komma från förnybara källor år 2020. Istället för att vrida Japan tillbaka till kärnkraftseran bör den japanska regeringen fortsätta och den förnybara utvecklingen.