Av Frode, i Indonesien

I Indonesien skövlas regnskog motsvarande 300 fotbollsplaner i timmen, varje timme, dygnet runt, vilket även gett Indonesien en plats i Guinness rekordbok 2008.

Här - och i resten av Sydostasien - skövlas regnskog snabbare än någon annanstans på jorden. I dag stod jag mitt i ett två kilometer brett och 40 kilometer långt kalhygge! Jag mådde illa. Om sanningen skall sägas svettades jag som en gris också. I skuggan var det endast 45 grader, men kalhyggen ger som bekant inte så mycket skydd från en stekande sol.

Mycket av skogen är redan borta i regionen. De främsta skälen till förlusten av regnskog är produktion av palmolja och illegala avverkningar. Palmolja klassas idag som biobränsle eftersom man räknar med att den mängd koldioxid som släpps ut vid förbränningen i motorn är samma mängd som oljepalmen tagit upp under sin livstid. Hallå! Skogar binder ju kol både i träden och marken, och när de avverkas, dräneras, bränns och omvandlas till fula plantager släpps koldioxid ut i atmosfären. Speciellt illa är det när torvrika träskmarker, som binder ovanligt mycket kol, förstörs.

Området runt Greenpeace skogvaktarläger är kungen av träskmarkerna. En rapport har visat att torvlagret är ungefär runt 9 meter djupt, och binder enorma mängder växthusgaser. I Indonesien är det olagligt att avverka skog om torvlagret är mer än 3 meter, men det händer ändå ofta, även här. Företaget - Duta Palma - är till och med så självsäkra att de har skövlat delar av skogen olagligt.

Guinness rekordbok... Vad skall man säga? Knappast grattis.

/Frode