Kolgruva i Lausitz, Tyskland. Foto Gunnar Lind.


För ett år sedan visade en omfattande rapport från FN:s vetenskapliga panel IPCC att 80 procent av jordens kol, olja och gas måste lämnas i marken om mänskligheten ska ha en chans att undvika en klimatkatastrof. Om vi använder mer än så ökar halten av koldioxid i atmosfären till en nivå som leder till en temperaturökning med över två grader.

En naturlig fråga är då vilka bränslen som kan användas och vilka som ska stanna i marken. Frågan är laddad eftersom den har stor geopolitisk betydelse och påverkar värderingen av världens stora energi- och oljebolag. Även länder med stora fyndigheter berörs och enorma ekonomiska intressen står på spel.

Nu har forskare från University College of London presenterat en rapport i den tunga tidskriften Nature, som visar vilka fyndigheter som är kostnadseffektiva att utnyttja. Det verkar ju galet att utvinna bränslen som är svåra (dyra) att komma åt och lämna dem som är billigast att utvinna i marken. 

Studien visar att stora fyndigheter av kol i USA, Europa, Australien och Kina bör förbli oanvända. I Europa måste exempelvis 89 procent av brunkolet stanna kvar i marken. Undersökningen visar också att utvinning av skiffergas genom så kallad fracking inte är kostnadseffektiv och att de stora reserverna av olja och gas som finns i Arktis bör lämnas kvar under havets botten.

Gunnar Lind, politisk kampanjstrateg Greenpeace Norden