Exxon Mobile har i åratal finansierat klimatskeptiker i USA i syfte att förvirra allmänheten och politiker då det gäller klimatförändringarna. De hatar Greenpeace för att vi uppmärksammade deras aktiviteter, och visade hur Exxon Mobile medverkade till president Bushs beslut att lämna Kyotoprotokollet.

Men fighten har vunnits och även i USA har allmänheten begripit allvaret med klimatförändringarna. Bushadministrationen vill fortfarande inte åta sig att minska utsläppet av växthusgaser, men vem som än blir nästa president kommer personen att återuppta de internationella förhandlingarna.

Emellanåt ägnar sig Exxon lite åt så kallad ”greenwash”, och försöker framstå som miljövänliga. Som om de alltid hade varit miljövänner och inte aktivt försökt förhindra utvecklingen på klimatområdet.

Detta har ju också blivit ett fenomen i Sverige: plötsligen vimlar det av helsidesannonser av energiföretag med klimatbudskap. Som om deras företagsidé var att rädda världen.

Samtidigt har deras investeringspolitik inte förändrats - fortfarande görs majoriteten av investeringarna i smutsig energi som fossila bränslen och kärnkraft och inte i förnyelsebar energi.

- Martina