Vid första anblicken låter förklaringen i fredags att de olycksdrabbade Fukushima Daiichi kärnreaktorerna nu är i ett tillstånd av "kall avställning" och "stabila" som en sällsynt god nyhet från katastrofområdet. Som vi alla vet kan det första intrycket vara vilseledande.

Branschens definition av "kall avstängning" betyder att temperaturen inuti en kärnreaktor har stabiliserats under 95 grader. I fallet Fukushima skulle detta i så fall innebära att krisen är över. Men ingenting kunde vara längre ifrån sanningen. I själva verket har de japanska myndigheterna fuskat genom att omdefiniera "kall avstängning" så att definitionen ska passa situationen vid Fukushima. 

Enligt den gängse definitionen kan endast kärnreaktorer i drift sättas in i ett tillstånd av "kall avstängning". Reaktorer som har drabbats av härdsmältor - som de i Fukushima - kan inte det. Hela 260 ton kärnbränsle inne i Fukushima-reaktorerna smälte och brände sig igenom stålet, våningarna och förvaringsbehållarna in i den tjocka betongen därunder.

Det smälta bränslet är fortfarande långt ifrån under kontroll. Det innebär att temperaturen inne i reaktorn inte kan regleras på traditionellt sätt. Ingen vet faktiskt i vilket skick detta mycket radioaktiva smälta bränsle är i, eller vilken dess temperatur är nu, eftersom det är alldeles för farligt att gå in och undersöka detta.

Nu har det kommit nya uttalanden från officiellt håll att det kommer att ta minst 40 år och kosta minst 100 miljarder kronor att städa själva kärnkraftverket, utöver kostnaderna för att städa hela området. Åtminstone de delar som kan städas. Stora områden kommer att förbli obeboeliga under mycket lång tid framöver.

Någon som fortfarande hävdar att kärnkraften är billig?

Läs gärna även vad vi skrev om Fukushima sex månader efter kärnkraftsolyckan.