Polar bear 25730På bara sex år har premiärminister Stephen Harpers regering ändrat vår bild av Kanada från hockey, lönnsirap och ridande poliser till pipelines, oljesand och klimatförnekare. Denna regering har varit förödande för Kanadas miljö, och nu driver de sina smutsiga oljeintressen vidare till Arktiska rådets dagordning.

Kanada startade Arktiska rådet 1996 tillsammans med de övriga arktiska nationerna, som ett forum för samarbete och miljöskydd. Spolar man fram tiden till 2013 då Kanada blir ordförande i Arktiska rådet, så främjar nationen klimatförändringar och farliga oljeborrningar i Arktis snarare än att ta de smältande isarna i Arktis på allvar.

Om du undrar hur de kommande två åren av arktiskt "samarbete och skydd" kan se ut, så titta på de fem sätt som Harpers regering har krossat alla klimatsparande framsteg.

1) Klimatförändring, pyttsan!
Som en av världens tio främsta utsläppskällor av koldioxid, har Kanada urholkat internationella avtal och förhandlingar och till och med nationella riktlinjer i USA och Europa - och har fått ta emot utmärkelsen "Årets fossil" sex år i rad.

Naturresursministern och den kända klimatförnekaren, Joe Oliver, har ifrågasatt klimatvetenskapen helt och hållet och har sagt: "Jag tror inte att folk är lika oroliga som de var tidigare gällande den globala uppvärmningen på två grader... Forskare har nyligen berättat för oss att våra farhågor om klimatförändringar är överdrivna."
Hans källa: Fox News

2) Jaa, koldioxid! Buu, förnybart!
Kanada skänker bort över 8 miljarder kronor om året till världens mest vinstgenererande företag (gissa vilka) samtidigt som de skär ner stödet för energieffektivistering och förnybar energi.

3) Ni får allt ni vill ha kära oljebolag
Harpers regering vill så gärna bli omtyckta av oljeföretagen att de raderar allt som ens liknar en regel eller en vetenskaplig studie som kan tänkas stå i vägen för vidare expansion av oljeutvinning. Det inkluderar saker som jobbiga miljökonsekvensbeskrivningar och irriterande regler som skyddar floder, sjöar och vattendrag.

4) Nej till klimatforskningen, Ja till politiken
Regeringens klimatexperter och forskare får endast svara på direkta frågor, och även då endast med kommentarer som först är kollade av regeringen. Finansiering av miljöforskning och miljömyndigheter har skurits ner.

5) Frågor = terrorism
Miljöorganisationer som ifrågasätter den allvetande oljeindustrins briljans har stämplats som radikaler, extremister och terrorister. Allt detta utgör ett mönster av ett högst obehagligt och anti-demokratiskt agerande av den kanadensiska regeringen som syftar till att urholka regler, rättigheter och forskning som kommer i vägen för de stora oljebolagens kortsiktiga vinster. Det är också något som går stick i stäv med den starka majoriteten av kanadensare som vill se en stark och progressiv klimatpolitik

Vill du hjälpa till att göra något åt det?

Låt Harpers regering veta att världen inte tänker ge bort Arktis till de stora oljebolagen utan en strid: http://www.greenpeace.ca/noarcticoil

Patrick Bonin
kampanjledare, Greenpeace Kanada

 

Här kan du ladda ner en längre sammanställnig med referenser som beskriver Stephen Harpers regerings agerande på miljöområdet