Igår gick E.ON ut med var de vill placera sitt nästa kärnkraft. Det blir i Pyhäjoki, 16 mil från Skellefteå.  Ett sorgligt beslut som hindrar utvecklingen av alternativ energi och låser Finland till föråldrad teknik när förnybar energi snart dominerar marknaden i övriga delar av världen. Finland blir det land som producerar mest radioaktivt avfall per person i världen - och det utan att slutförvaringsproblemet är tillfredsställande löst.

E.ONs VD John Teyssen har tidigare sagt att företaget vill fokusera på förnybar energi men i Finland ser man alltså fortfarande en möjlighet att bygga kärnkraft.

Samtidigt tar andra delar av industrin tydligt avstånd från kärnkraften. Den tyska industrijätten Siemens har meddelat att man drar sig tillbaka från kärnkraftsindustrin. Siemens riktar istället in sig på den förnybara energimarknaden då det är där framtiden och de intressanta projekten finns.