Nyheten om att man upptäckt fission i reaktor 2 i Fukushima Daiichi visar att de havererade reaktorerna varken är stabila eller under kontroll. http://www.bloomberg.com/news/2011-11-01/tepco-says-nuclear-fission-possible-at-fukushima-plant-2-.html Att det nu åter sker fission kan innebära en ökad risk för radioaktiva utsläpp. Det faktum att japanska regeringen förbereder sig för att låta människor återvända till städerna i närheten är hänsynslöst.

För några dagar sedan rapporterade japanska regeringens atomenergikommission att det kommer att ta minst 30 år att avveckla de havererade reaktorerna och komma till rätta med de härdsmältor som har ägt rum. http://www.chinadaily.com.cn/world/2011-10/29/content_13999564.htm Innan man kan påbörja arbetet måste en så kallad ”kall avstängning ” ha skett och reaktorerna måste befinna sig i ett subkritiskt tillstånd vilket betyder att en extern neutronkälla (tillföras energi) behövs för att sätta igång fissionen. TEPCO har tidigare gjort uttalanden om att reaktorerna kommer att vara ”kall avstängda” innan slutet på året vilket nu visar sig vara tomma ord.

Nästan 8 månader efter att kärnkraftskatastrofen i Fukushima initierades är situationen fortfarande mycket allvarlig.