Läste precis ett bortförklarande pressmeddelande från Forsmark där de som vanligt försöker tona ner allvaret med den bristande säkerheten. Bland annat försöker de hävda att ställverket där våra aktivister Rasmus och Atte befann sig i 38,5 h, är en obetydlig del som ligger ”en kilometer ut i skogen utanför Forsmarks kärnkraftverk”.

Aktivisterna har befunnit sig i en nybyggnation inne på ställverket. Ställverket ligger inne på kärnkraftsområdet och klassas enligt Länsstyrelsen i Uppsala som ett skyddsobjekt, vilket innebär att det ska ha ”utökad förmåga till skydd”. Ställverket ligger ca 600 meter från reaktor 1 (alltså på ungefär drygt halva avståndet mot det som Vattenfall hävdar).

Forsmark

Ringarna visar var Greenpeace aktivister befann sig i upp till 38 timmar.

Det var i ett liknande ställverk som en kortslutning 2006 ledde till att Forsmark i slutändan, enligt deras egna tekniker, var nära en härdsmälta, eftersom efterföljande reservkraftsystem också fallerat.

Polisen var under stresstestet vid ställverket och sökte av minst fyra gånger med hundar utan att hitta aktivisterna. Dessutom arbetade personal på Forsmark runt ställverket medan aktivisterna befann sig där.

Än en gång försöker kärnkraftsindustrin tona ner riskerna och de säkerhetsproblem som svensk kärnkraft uppenbarligen dras med. Det är dags att inse att kärnkraft är en osäker och ohållbar energikälla som aldrig kommer vara 100 % säker. Vi behöver inte kärnkraft och kan istället fasa ut kärnkraften och ställa om vår energi till 100 % förnybart.