När vi publicerade vår rankning av hur mycket förnybart elbolagen erbjuder igår, reagerade Fortum snabbt.  ’Greenpeace saknar klimatfokus’ var kommentaren från eljätten.

Anledningen till att Fortum har hamnat långt ned på vår lista är att de erbjuder låg andel förnybar el i sin mix. I motsats till Fortum erbjuder alla de 35 företag som hamnar högst upp på vår lista 100 % förnybar el och dessa företag har även låga koldioxidutsläpp. Därför är det märkligt att Fortum känner sig orättvist behandlade.  

Fortum påstår följande: ”För oss är det övergripande målet alltid att minska vår klimatpåverkan - vilket mäts antingen genom andel fossilfri produktion/försäljning eller genom utsläpp per producerad/såld kWh.” Men stämmer det verkligen? Jag tog en titt i Fortums egen skrift om företagets hållbarhetsarbete. Där framgår det att under de fem senaste åren, tidsperioden som rapporten belyser, har Fortum inte bara minskat andelen förnybar el, men även kraftigt ökat sina koldioxidutsläpp. Så kanske är de inte så bra klimatkämpar som de själva påstår i alla fall? 

Greenpeace tror inte att vi bör ersätta ett miljöproblem med ett annat, välja mellan pest eller kolera, klimatförändringar eller kärnkraftsrisker. Vi vill att omställningen görs till ett helt förnybart och miljömässigt hållbart energisystem och då måste vi gå mot 100 % förnybar energi.