Detta är berättelsen om ett fruset hav längst  upp i norr, med orörd vildmark tillhörande alla och ingen. Detta är de arktiska öppna haven och vår gemensamma resurs.

Här smälter havsisen och snart kommer Arktis att vara som vilket annat hav som helst under stora delar av året. Då ligger havet öppet för exploatering och industriverksamhet. De resurser som under tusentals år har skyddats av isen kommer plötsligt att vara tillgängliga för människan. Girighet kommer att råda över fisken och oljan.

Det är uppenbart att Arktis behöver skyddas och fredas. Och just idag har de arktiska staterna erkänt att det arktiska havet är av speciell karaktär. Under ett möte i Oslo i morse undertecknade representanter från Ryssland, Norge, Kanada, Grönland och USA ett avtal om att stoppa fisket i nordligaste Arktis tills mer forskning har genomförts. Detta avtal går därmed i linje med besluten från mötet i Nuuk förra året.

Dagens avtal är långt ifrån tillräckligt, det är bara en tillfällig lösning. Fisketrålare kommer troligen förr eller senare att gå norrut, på jakt efter mer fisk. Och ingenting i avtalet säger något om oljan, om de hot mot människa och miljö som oljeborrning i Arktis innebär. Avtalet kunde ha gått mycket längre.

Men ändå, det är ett litet steg framåt och i rätt riktning. Viktigt är i alla fall att avtalet omfattar allt internationellt vatten kring Nordpolen, exakt det område som sju miljoner människor vill freda i form av en fristad för miljön. Intresset för ett fredat Arktis ökar också allt mer från politiskt håll, med stöd från bland annat Europaparlamentet och den finska regeringen.

En del säger att det är omöjligt att freda Arktis, med utgångspunkt i att länder aldrig skulle kunna samarbeta kring en fråga som rör människans och planetens framtid. Men idag fick vi faktiskt en skymt av något helt annat – ett tecken på att det kan finnas en framtid för Arktis.

Länderna bakom avtalet har makt att förstöra eller skydda Arktis. Båda vägarna är möjliga. Så medan den internationella rörelsen för ett fredat Arktis växer måste vi samtidigt hålla de arktiska staterna ansvariga för sina handlingar och kräva att de skyddar Arktis från all form av exploatering – både på kort och lång sikt.

Föreställ dig ett fredat Arktis. Vi är närmare än vi tror.

Läs avtalet här.

Skriv under för att skydda Arktis: https://www.savethearctic.org/se/

Therese Jacobson
Arktisexpert, Greenpeace i Sverige