Dagens och framtidens generationer står inför den största utmaning som mänskligheten någonsin mött. Klimatförändringarna, en realitet. Samtidigt finns det en föreställning om motsättningar mellan att förhindra klimatförändringarna och att öka välståndet i världen. Det är dags att avliva myten. Det är dags att inse att lösningen på fattigdomen och klimatförändringarna ligger i energifrågan, i förnyelsebar, fossilfri energi.

Förnyelsebar energi är på väg att vinna kampen mot fossil energi på global nivå. Ren energi står idag för den största delen av den kapacitet som installeras, även i jämförelse med kol, olja och gas tillsammans. Solenergin växer till och med snabbare än Greenpeace prognoser, och förnybar energiproduktion är nu det billigaste sättet att framställa energi i allt fler länder i världen.

Den lilla indiska byn Dharnai, i den fattiga provinsen Bihar, är ett talande exempel för hur förnybar energi är något för alla. Energin kommer från solpaneler, installerade i juli förra året, med stöd från Greenpeace Indien. Här råder extrem fattigdom, liksom hög analfabetism och djupa klyftor mellan olika kaster. Men under de senaste tio månaderna har livet för människorna här förändrats, allt sedan solenergin kom till byn.

Dharnai är den första byn i Indien där all energi är förnybar. Ett system på 100 kW ger energi till 450 hem, 2400 invånare, 50 kommersiella verksamheter, två skolor, ett träningscenter och en sjukvårdsbyggnad. Energin kan dessutom lagras för att säkerställa tillgång till el dygnet runt.

Den solkraftsproducerade belysningen innebär att barnen nu kan vara ute och leka efter skolan och göra läxorna efter att det har blivit mörkt. Kvinnor känner sig säkrare ute i byn om kvällarna och tillvaron i hemmen är numera upplyst. Solkraftsdrivna vattenpumpar har gett nytt hopp till många lantbrukare genom bättre tillgång till färskvatten. Och med hjälp av solenergin har många bybor kunnat ladda sina mobiltelefoner regelbundet, vilket har öppnat upp det lilla samhället för internet och världen.

Detta är bara början. De förbättringar i livskvalitet som har skett i Dharnai har blivit ett allt större samtalsämne i närliggande byar, som nu är ivriga att lära sig av och kopiera Dharnai-modellen.

I Indien finns det 80 000 andra byar och samhällen som också behöver solenerginät. Just därför är det så viktigt at Greenpeace kan fortsätta att arbeta för förbättrade livsvillkor för Indiens invånare och fortsätter vara ett stöd i utvecklingen för av mer förnyelsebar och säker elektricitet i landet.

Dharnai visar vad verklig utveckling handlar om – utveckling som inte skadar vår jord. Det är den här typen av hållbar utveckling som Greenpeace Indien arbetar för. Och det visar också det absurda i de påståenden som Greenpeace har mött i Indien på sistone, att vi skulle gå emot Indiens nationella intressen.

Ironiskt nog har Greenpeace arbete för förnybar energi i Indien mött hårt motstånd från den nya indiska regeringen. Indiens inrikesminister har upphävt Greenpeace möjligheter att ta emot utländska bidrag och har också fryst våra nationella konton i landet.

Mina indiska kollegor förbereder sig nu för att besvara anklagelserna, i rätten om så är nödvändigt. Samtidigt kan man inte annat än undra: På vilket sätt strider vi mot Indiens ekonomiska intressen då vi förser en by med elektricitet (som tidigare inte hade någon)? På vilket sätt bryter vi mot dessa intressen då vi arbetar för ren luft, för säker mat och för skydd av skogar?

Berättelsen om Dharnai sträcker sig långt bortanför Indiens gränser. Hundratals miljoner människor runt om i världen lever utan elektricitet. För dessa människor kan solenergi innebära en avgörande livsförbättring.

Samhällen utan elektricitet kan med stöd av inhemska regeringar ta ett stort välståndskliv genom att bygga sina egna förnyelsebara energisystem. På så sätt kan luftföroreningar på grund av kolförbränning undvikas.

Om vi alla verkar för en värld med förnyelsebar energiproduktion, då har vi också möjlighet att hantera klimatförändringarna och förbättra livsvillkoren även för de människor som lever i fattiga delar av världen. Detta är den stora lärdomen från Dharnai.

Kumi Naidoo
Generalsekreterare Greenpeace International