Vår vän och kollega Dima Litvinov riskerar fortfarande, med den nya åtalspunkten, sju år i fängelse.
Vår vän och kollega Dima Litvinov riskerar fortfarande, med den nya åtalspunkten, sju år i fängelse. 

Igår ändrade ryska myndigheter brottsrubriceringen för de arresterade klimatkämparna från sjöröveri till huliganism. 

På ytan ser det kanske ut som en ljusning i mörkret för aktivisterna, som just nu sitter i kalla celler i Murmansk. Huliganism låter mer som en ungdomssynd än ett allvarligt brott som sjöröveri. I själva verket är det långt ifrån sant.

Ryska myndigheter har bara ändrat rubricering från ett brott med mycket allvarliga konsekvenser till ett annat. Strafföljden för huliganism är fängelse i upp till sju år, så i praktiken riskerar klimatkämparna fortfarande år i kalla ryska fängelseceller för en fredlig miljöaktion.

Rysk lag har två olika former av huliganism: administrativ huliganism, med böter och upp till 15 dagars fängelse som straff, och kriminell huliganism, med fängelsestraff på upp till sju år. Vi tror att våra vänner står anklagade för den mer allvarliga formen. Det är inte helt utan betydelse i sammanhanget att president Putins rådgivare för mänskliga rättigheter, Mikhail Fedotov, nyligen gjorde ett uttalande där han kallade brottsrubriceringen sjöröveri för ”skrattretande” och menade att brottet som mest borde definieras som huliganism. 

Huliganism kan låta rimligare än sjöröveri, men faktum är att anklagelsen fortfarande är grundlös för en fredlig miljöaktion. Rysk lagstiftning definierar huliganism som ”medveten handling som stör den allmänna ordningen och uttrycker tydlig brist på respekt gentemot samhället”.

Här är det bra att ha i åtanke att huliganism som brottsrubricering strider mot lagen: för att rysk lagstiftning ska gälla måste handling ha utförts på ryskt territorium. Sjöröveri valdes troligen som första brottsrubricering eftersom det är en av mycket få brottsmisstankar som rättfärdigar en arrestering i ett lands exklusiva ekonomiska zon. Huliganism är inte ett sådant brott. Ytterligare ett övergrepp på klimatkämparnas rättigheter.

Nu tittar vi närmare på vad den nya brottsrubriceringen innebär för Dima och de andra. Först, var den fredliga miljöaktionen medveten? Absolut, i och med att det var ett medvetet försök att hejda katastrofal klimatförändring och att stå upp för miljoner människor världen över som alla anser att oljeborrning i Arktis är galenskap ur ett miljö- och klimatperspektiv. Dima och de andra valde av egen fri vilja att delta i aktionen, eftersom de vet vilka katastrofala följder ökad oljeutvinning i Arktis skulle få för klimatet. Störde de den allmänna ordningen och uttryckte tydlig brist på respekt gentemot samhället? Tvärtom. Hela aktionen genomfördes för att trygga samhällets framtid, och det gäller inte bara det ryska samhället, där vi vet att en oljeläcka från Prirazlomnaya skulle få katastrofala följder för upp till 3000 kilometer av den ryska kusten och nå tre skyddade naturområden inom bara tre dagar.

De direkta följderna i Ryssland är en sak, men aktionen som klimatfångarna genomförde var ju även för hela världens bästa. Vi ser alltfler exempel på mer och mer extrema väderfenomen från platser runt om på jorden, som följd av den arktiska avisningen. 

I Australien blir skogsbränderna allvarligare på grund av den snabba globala uppvärmningen.

I Bangladesh tvingas människor att överge sina jobb och flytta från kusterna på grund av den stigande havsnivån.

I Pakistan blir det fler och fler översvämningarna på grund av klimatförändringar och i deras kölvatten ökade infektionssjukdomar eftersom det inte finns tillgång till rent vatten.

I Mexiko drabbas framför allt de allra fattigaste av allt fler och oftare förekommande naturkatastrofer som jordskred och översvämningar.

I USA hotas östkusten regelbundet av superorkaner samtidigt som västkusten lider av skogsbränder.

I Kina utarmas massiva områden jordbruksmark till ofruktbara månlandskap.

Klimatfångarna agerade mot rika, giriga oljebolag världen runt som hänsynslöst vill utvinna de sista dropparna olja från vår överexploaterade planet, helt utan tanke på följderna.

30 personer räcker inte. För att stoppa sådan total kortsiktighet och hänsynslöshet behöver vi 30 miljoner människor, människor med mod och övertygelse som kan övervinna klimat-apati och tvinga våra regeringar att agera.

Media rapporterar den senaste utvecklingen i Ryssland och vi kämpar för att frige aktivisterna. Samtidigt får vi inte glömma bort vad det är de fortsätter att kämpa för: sina barns framtid. Och dina.

Dima och de andra kämpar för dig. Ge dem ditt stöd i den kampen.

Jess Wilson är kommunikationsansvarig för den internationella Arktiskampanjen.