För nionde året i rad mottog i måndags Greenpeace pengar från Svenska PostkodLotteriet – hela 20 miljoner kronor tilldelades organisationens miljö- och klimatarbete!

– Stödet vi får från PostkodLotteriet är ett oerhört viktigt bidrag för att nå de mål vi kämpar för. Under 2017 kommer Greenpeace satsa stort på att bland annat fortsätta vårt arbete för att skydda det känsliga Arktis och bevara det norra skogsbältet i Sverige, Finland, Kanada och Ryssland, säger Mads Flarup Christensen, Generalsekreterare Greenpeace Norden.

Isbjörnar, Arktis

Arktis är ett känsligt område där den globala uppvärmningen slår extra hårt. Havsisen och glaciärerna smälter i ökad takt och vattentemperaturen stiger vilket får stora konsekvenser för ekosystemen, fiskbestånden och djurlivet. I takt med att isarna smälter öppnas nya och tidigare onåbara områden upp för exploatering av fiske- och oljeindustrin. Greenpeace arbetar därför för att Arktis ska få ett permanent skydd som gör det förbjudet att borra efter olja och fiska industriellt - en fristad för miljön i området runt Nordpolen.

Svenska PostkodLotteriet delade i årets utdelning ut strax över en miljard kronor, som fördelas mellan 53 ideella organisationer. Det är femte året i rad som organisationerna får dela på mer än en miljard kronor. Sedan starten 2005 har lotteriet genererat drygt 8,3 miljarder kronor till den ideella sektorn.

Med hjälp av detta generösa bidrag kommer vi på Greenpeace kunna stärka vårt arbete ytterligare för en hållbar framtid - ett stort tack till alla lottköpare!