Annika Jacobson

I dag samlar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon världens ledare i New York för att diskutera vilka krafttag som krävs för att stävja klimatförändringarna. För att klara tvågradersmålet krävs att 80 procent av världens kända fossila reserver stannar i marken. I praktiken innebär det att vår användning av kol snabbt måste fasas ut eftersom kol är det fossila bränsle som har störst klimatpåverkan och dessutom utgör den största delen av de fossila reserverna. Extra bråttom är det att fasa ut användningen av brunkol som är det smutsigaste bränsle som finns och har upp till tre gånger så stor klimatpåverkan som exempelvis fossilgas.

På plats i New York finns Fredrik Reinfeldt för att delta på Ban Ki-moons möte och hålla sitt sista internationella tal som Sveriges statsminister. Samtidigt som Reinfeldt håller sitt tal i New York påbörjas rättegångsförhandlingar mot nio Greenpeaceaktivister i Cottbus i Tyskland. Det är vårt statligt ägda energibolag Vattenfall som stämmer aktivisterna på skadestånd om ca 250 000 svenska kronor efter en fredlig protest mot Vattenfalls planer på att öppna nya brunkolsgruvor i området.

Den 16 september förra året protesterade de nio aktivisterna, tillsammans med personer från Europa, mot Vattenfalls planer på att öppna en ny brunkolsgruva, Welzow Sud II, i östra Tyskland. Aktivisterna blockerade tre av fyra transportspår från Vattenfalls gruvor under 24 timmar. Enbart Welzow Sud II innehåller drygt 200 miljoner ton brunkol och kommer att släppa ut motsvarande mängd skadliga växthusgaser i atmosfären när kolet tas upp ur marken och förbränns. Förutom den här gruvan planerar Vattenfall ytterligare fyra nya gruvor som kommer att släppa ut över en miljard ton koldioxid. Vattenfalls planer går alltså helt på tvärs med såväl internationell klimatforskning som visar att brunkolet måste stanna i marken som med själva avsikten med Ban Ki-moons möte, nämligen att öka farten i det internationella klimatarbetet.

Gapet mellan vad världens regeringschefer säger att de ska göra för att förhindra en klimatkatastrof och vad de faktiskt gör i verkligheten är tyvärr stor. Sannolikheten att Reinfeldt kommer att nämna Vattenfall i sitt tal är väldigt liten, trots att det är det mest kraftfulla klimatverktyg han har i sin verktygslåda. Genom att stoppa Vattenfalls planer på nya brunkolsgruvor och avveckla existerande brunkolsverksamheten till förmån för satsningar på förnybar energi i regionen skulle Sverige kunna visa ett verkligt klimatledarskap och också spela en viktig roll i Europas största omställningsprojekt, Energiewende. Det hade varit att på riktigt visa FN:s regeringschefer i New York vad det faktiskt innebär att öka tempot i klimatarbetet.

Greenpeace skickar i dag ett öppet brev till Vattenfall och uppmanar bolaget att dra tillbaka skadeståndskravet. Brevet kan du läsa här.