Trots inte mindre än 23 förelägganden och ett stort antal påpekade brister har Strålsäkerhetsmyndigheten godkänt en säkerhetsredovisning för kärnreaktorn Oskarshamn 2. En godkänd säkerhetsredovisning är en förutsättning för en återstart av den nu avställda reaktorn.

Fastän Strålsäkerhetsmyndigheten för fram en svidande kritik av säkerheten väljer de att ändå blunda och godkänna säkerhetsrapporten för Oskarshamn 2. Det är oacceptabelt att den ansvariga myndigheten tillåter att en osäker kärnreaktor får utsätta omgivningen för stora risker.

Greenpeace har nu lämnat in en överklagan av detta beslut till regeringen.

Greenpeace aktion, mars 2014: Tid för pension av Oskarshamns kärnkraftverk

I mars 2014 hänger aktivister från Greenpeace en banderoll på Oskarshamn 2 kärnreaktor med uppmaningen om att pensionera reaktorn på grund av risker med ökad ålder.

OKG, som driver Oskarshamn 2 (O2), har i sin säkerhetsanalys inte värderat hur den slutgiltiga utformningen av O2, som för närvarande genomgår en renovering, påverkar resultatet av säkerhetsanalyserna. Analyserna är enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) av denna anledning ”ofullständiga” och de resultat som redovisats är endast ”preliminära”. I beslutet framgår också att SSM anser att det är oklart hur OKG ska hantera svåra haverier, bränder och att systemet för djupförsvar inte är klarlagt.

Att tillåta att en kärnreaktor drivs i upp till tre år utan att fullständig säkerhet är både farligt och oansvarigt. Det är dessutom i direkt strid med kärntekniklagen och Strålsäkerhetsmyndighetens egna föreskrifter.

Regeringen har beslutat att säkerhetskraven för kärnkraft ska skärpas. Inför valet 2014 sade Stefan Löfven att om kärnreaktorer ”av säkerhetsskäl inte klarar att vara igång, då ska de självfallet inte vara igång”. I november 2014 slog miljöminister Åsa Romson fast att regeringen inte kommer vika en tum från att vi ska ha en hög säkerhet, ”den allra bästa möjliga, på de svenska kärnkraftverken”.

Det är nu upp till bevis för regeringen att ta ansvar och leva upp till sina egna beslut och krav genom att upphäva myndighetens godkännande av säkerhetsredovisningen.