Vittoria!

Italien har röstat om att återuppta kärnkraften eller inte enligt de preliminära officiella siffrorna röstade

94,97 % EMOT
5,03 % FÖR


Det är bara gratulera alla italienare till ett mycket sunt beslut som kommer att spara dem miljarder och lämna möjligheter för satsningar på förnybar energi. Nu slipper ni mer livsfarligt avfall och de enorma miljö- och hälsorisker som kärnkraften innebär! Nu blir Italien ett av länderna som förstått att vi genomgår en energirevolution

Även om opinionssiffrorna har svängt något efter Fukushima är det fortfarande bara 64 procent av svenska folket som är emot nya kärnkraftssatsningar. 27 procent tycker fortfarande att vi ska bygga nya reaktorer. Vad är det ni missat som italienare, tyskar, österrikare och andra förstått?

Hur många gånger ska man behöva säga…

- Att det är dyrare med ny kärnkraft än både vindkraft och viss solkraftsproduktion. En trend som bara kommer fortsätta att stärkas.

- Att kärnkraft skapar avfall vi inte hittat någon lösning för.

- Att uranet bara räcker i några decennier till och att uranbrytningen är extremt smutsig.

- Att kärnkraft inte är en lösning på klimatfrågan utan tvärtom bromsar upp satsningar på förnybar energi

- Att kärnkraft är LIVSFARLIGT

- Att vi inte bara kan avveckla utan att vi måste!

Låt oss inspireras av italienares och tyskars så självklara inställning att kärnkraften inte tillhör framtiden!