Under söndagen talade Miljöpartiet i Almedalen. Trots partiets miljöprofil nämndes svensk miljöpolitik bara som hastigast, och inga av de stora globala utmaningarna fanns överhuvudtaget med i Fridolins eller Romsons tal.

Varför sades inte ett ord om den energirevolution som pågår runt om i Europa? Om Tysklands omställning, avvecklingsbeslutet i Schweiz, Italiens folkomröstning eller Österrikes beslut att förbjuda import av kärnkraft? När inte ens Miljöpartiet jublar över att Vattenfall och Industrikraft brutit sitt samarbete – med resultatet att vi därmed inte kommer att se tillstymmelsen till nya reaktorer i Sverige - är det inte särskilt konstigt att vi har en skev kärnkraftsdebatt i Sverige. Och var fanns diskussionen om Arktis?

Hur ska vi lyckas få nuvarande regering att prioritera de viktiga miljöfrågorna när miljöpartiet väljer att fokusera på skolpolitiken?  Det är mycket möjligt att gårdagens tal inte speglar miljöpartiets kommande politik men vi är trots allt besvikna över att klimatutmaningen eller energiomställningen inte fick den prioritet de förtjänar.