Det är märkligt. I valdebatten har journalisterna envisats med att ställa frågor till våra partiledare om huruvida det blir någon ny kärnkraft. Varför medierna gör en ickefråga till en av de mest omdebatterade frågorna i energipolitiken är besynnerligt.

Frågan handlar inte om ny kärnkraft i Sverige. Frågan är hur länge de gamla reaktorerna ska tillåtas att drivas och hur vi ersätter dem med hållbar miljövänlig el. Ny kärnkraft är bara möjlig med omfattande subventioner eller att som i Finland glänta på dörren för ryska Rosatom. Inget av detta är ett alternativ i Sverige.

Greenpeace har sedan länge visat att kärnkraften kan avvecklas och att vi kan ställa om till ett 100% förnybart energisystem. Det är tekniskt möjligt och dessutom lönsamt. Vi har också uppmanat den kommande regeringen att anta utmaningen att genomföra denna energiomställning. Det vinner både skattebetalare och klimat på.

Men för dem som fortfarande tvivlar, kommer här en kort rekapitulering av vad några i sammanhanget inflytelserika personer har sagt på sistone. Det bör vara en väckarklocka.

Som det ser ut nu tror jag inte att det byggs några nya reaktorer i Sverige.
Kjell Jansson, vd på Svensk Energi, april 2014

Den svenska energidebatten bör starta om och utgå från det nya läge som råder – nämligen att kärnkraften av allt att döma håller på att prisa sig själv ur marknaden.
Klas Eklund, ekonom, april 2014

Jag tycker självklart att det ska bli förnybart och att vi ska ställa om. Det är för mig självklarheter.
Magnus Hall, tillträdande vd för Vattenfall, juli 2014.

Jag tror att det kommer att bli jättesvårt att räkna hem ny kärnkraft. Det är mycket möjligt att kärnkraftsmatchen är överspelad.
Lars G. Nordström, styrelseordförande i Vattenfall, september 2014

Ny svensk kärnkraft är en utopi.
Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät, september 2014

Magdalena Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Socialdemokraterna och sannolikt Sveriges blivande finansminister, verkar dock veta var både partiet står och vartåt det barkar. ”Vi tycker att kärnkraften bör avvecklas och ersättas med förnybara energikällor” sade hon i september 2013.

Idag kom International Energy Agency (IEA) med en rapport om morgondagens energi. De förutspår att merparten av världens energi år 2050 kommer att utgöras av solenergi.

Idag är det också en arbetsvecka kvar tills Stefan Löfven planerar att presentera en ny regering. En ny regering som lägger den gamla farliga kärnkraften bakom sig och istället satsar på en förnybar morgondag lär, liksom vi alla, kunna se fram emot en ljusare framtid.