"Detta är Christy Ferguson, från Arctic Sunrise ... På uppdrag av Greenpeace och över 3 miljoner arktiska försvarare runt om i världen, kräver vi att ni upphör med alla förberedelser för oljeborrning och återvänder till hamn. "

Det var vårt första möte med Akademik Lazarev, ett oljeprospekteringsfartyg som arbetar för den ryska oljejätten Rosneft, som just nu förbereder sig för att borra i Arktis.

Jag kontaktade kaptenen över fartygets radio och berättade varför vi var här: För att skydda Arktis från oljeborrning. Kaptenen bekräftade att han arbetade för Rosneft, berättade att han hade tillstånd från den ryska staten och bröt kontakten.

Greenpeace infront of Akademik Lazarev

Vi ville ta en närmare titt och dokumentera vad de gjorde, så vi satte i ett par gummibåtar och närmade oss fartyget. När vi kom fram kunde vi tydligt höra dundrandet från undervattenskanonerna och kände chockvågor under oss. Det var en skrämmande känsla. Ljuden de producerar är så höga att de kan göra dig döv eller till och med döda dig om du skulle falla i.

Seismiska tester görs genom att luftkanoner under vattnet skapar kraftiga ljudvågor. Ljudvågorna når havets botten, reflekteras tillbaka och plockas upp av sensorer som dras bakom fartyget. Datan används sedan för att skapa detaljerade undervattenskartor, som oljebolagen använder för att bestämma platser för borrning.

Seismiska tester är farliga av två anledningar: För det första är de ytterligare ett steg mot vårdslös oljeborrning i Arktis, borrning som vi vet kommer aldrig att vara säker. För det andra utgör själva testerna dödliga risker för det lokala djurlivet, särskilt valar och andra marina däggdjur.

Om djuren befinner sig inom 450-500 meter från ljudkällorna, kan de förlora sin hörsel permanent. Tänk på vad detta innebär för ett djur som navigerar med hjälp av ljud. Om valar kommer inom 150 meter från kanonerna och utsätts för 245 decibel, kommer de att dö.

Delfiner vid Arctic Sunrise

Naturligtvis hävdar bolagen att detta inte är något problem eftersom djuren helt enkelt kommer att lämna området när de hör kanoner. Det är lätt för dem att göra detta påstående när ingen ser på. Men den här gången, är det någon som tittar - inte bara besättningen på Arctic Sunrise, utan fler än 3 miljoner följare runt om i världen. Och som vi sett, såg något djupt oroande.

På väg tillbaka till Arctic Sunrise såg vi en flock delfiner, som lekte i vattnet, en del av dem mödrar med kalvar simmande sida vid sida. Det var en fantastisk syn, och vi var mycket glada att se dem bryta ytan runt våra båtar...tills vi insåg att de var på väg i riktning mot ett mindre vänligt fartyg, ett som kan orsaka dem allvarlig skada.

Så vi tog kontakt med Akademik Lazarev igen. Denna gång informerade vi besättningen om att vi hade sett delfiner på väg mot deras fartyg och bad dem att stänga av ljudkanoner för att inte skada dem. De svarade att det inte fanns några delfiner i närheten, och fortsatte testerna. Inga delfiner, inga risker, ingen klimatförändring, inga utsläpp. Oljeindustrin talar med en röst.

Lyckligtvis har världen nu en annan röst: Rösten av över 3 miljoner människor som strålat samman för att skydda Arktis från destruktiv oljeborrning och vill se en fristad för miljön runt Nordpolen.

Anslut dig till SaveTheArctic och hjälp oss att dra en linje i isen och säga till oljebolagen: "Ni kommer inte längre"