Idag genomför Greenpeace-aktivister ett fredligt stresstest av de svenska kärnkraftverken. Tidigt i morse klättrade ett 50-tal aktivister in på kärnkraftverket i Forsmark för att stresstesta kärnkraftsverkets skydd. Med samma syfte tog sig samtidigt ett 20-tal aktivister in på Ringhals med cyklar. 

Stresstestet genomförs för att uppmärksamma allmänheten, Strålsäkerhetsmyndigheten och ansvarig minister Lena Ek på att kärnkraftverken inte är skyddade mot intrång. Ur säkerhetssynpunkt är det givetvis oacceptabelt att någon obehörig ska kunna ta sig in på ett kärnkraftverk. Men det är det våra aktivister gjort idag och därmed visat vilka risker som kärnkraften utsätter människor för.

Vad menar vi egentligen med stresstest?

Jo, efter kärnkraftskatastrofen i Fukushima bestämdes det att samtliga länder i EU måste testa sina kärnkraftverks beredskap för att hantera olika risker genom att göra så kallade stresstest. Så har också gjorts på de svenska kärnkraftverken.

Men de stresstester av kärnkraftverken som genomförts i EU innefattade inte beredskap för yttre hot eller hot från luften. Vilken beredskap ett kärnkraftverk har för att förhindra att sprängmedel kan komma in på området, som var vad som hände på Ringhals i somras, testades exempelvis inte. I Sverige är det tydligen en händelse som dessutom kan passera utan vidare utredning.  Våra stresstester ska därför ses som en komplettering till de stresstester som nyligen gjorts på svenska kärnkraftsverk.  

 EU pekade förra veckan ut Forsmarks reaktor 1 och 2 som två av fyra kärnkraftreaktorer i Europa som inte skulle klara mer än en timmas elavbrott innan en härdsmälta påbörjats. Men Strålsäkerhetsmyndigheten slog ifrån sig och tonade ned denna kritik.

Nyligen släppte vi också en granskning av säkerheten på de svenska kärnkraftverken, Riskabla Reaktorer. Den belyser flera av de allvarliga säkerhetsbrister som framkommit genom dessa stresstester, bland annat att taket på en reaktor på Ringhals riskerar att störta in vid kraftigt snöfall.

Vi kommer fram till att Sveriges kärnkraft är så osäker att alla reaktorer borde stängas ned omedelbart. Därför måste miljöminister Lena Ek och regeringen tillsätta en kriskommission som undersöker hur vi kan avveckla kärnkraften och klara av elförsörjningen under tiden. En snabb avveckling av kärnkraft och ett möjliggörande av en verklig satsning på en omställning till 100 procent förnybar energi.

Strålsäkerheten säger att vi inte behöver vara oroliga för kärnkraftens säkerhet i Sverige, eftersom reaktorerna har filter som ska skydda oss från radioaktiv strålning. Men enligt myndigheten själv garanterar dessa filter ett skydd mot strålningen endast i 24 timmar. Kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan pågick i 16 dagar.

Vi har upprepade gånger pekat på de allvarliga säkerhetsbrister som råder på svenska kärnkraftverk. Exempelvis har vi polisanmält Ringhals två gånger. 2010 tog våra aktivister sig in på Forsmark för att genomföra en fredlig protest mot att riksdagen då öppnade upp för byggandet av ny kärnkraft i Sverige. Säkerheten mot intrång tycks inte ha förbättrats sedan dess.

Den sammantagna bilden av den bristfälliga säkerheten på svenska kärnkraftverk kan bara beskrivas som en krissituation. Men hon har hittills inte ens kommenterat denna fråga.

Lena Ek har redan själv konstaterat att ”kärnkraft är en farlig industri”. Jag frågar mig vad som hindrar henne från att gå från en sådan slutsats till en den enda logiska och ansvarsfulla agerandet - att genast ta de farliga reaktorerna ur drift och påbörja en avvecklig av kärnkraften. Istället väljer ministern att inte besvara kritiken. Hur vågar du ta en sådan risk, Lena Ek?