Just nu diskuteras EU:s energivision fram till 2050 på politisk nivå och bland Europas energibolag. Visionen som EU kommissionen presenterar i höst kommer att ligga till grund för många viktiga energipolitiska beslut och också avgöra vart investeringar och subventioner ska gå.

EU:s energi-elit tog en båttur i Stockholms skärgård idag. Vi passade på att uppmana dem att satsa på 100% förnybar energi: "Low carbon" must be 100% renewable”. © Greenpeace/Johanna Hanno

Allt tyder dessvärre på att kommissionen får hårda påtryckningar för att satsa på en "koldioxidsnål vision" som i praktiken innebär kärnkraft och kolkraft med CCS, istället för den vision baserad på 100 procent förnybar energi och kraftiga energieffektiviseringar vi skulle behöva för att rädda klimatet. *

Low carbon" must be 100% renewable

CCS-tekniken för att avskilja koldioxid kommer inte att finnas kommersiellt tillgänglig inom det närmaste årtiondet, kanske inte förrän 2030 och förutom att Fukushima gjort oss smärtsamt påminda om riskerna med kärnkraft så tar det 10 år att bygga en ny kärnkraftsreaktor. Vi har varken tid eller råd och dessa lösningar är därmed falska och innebär i praktiken bara "business as usual". Dessutom riskerar ekonomiska investeringar och subventioner som borde gå till förnybar energi att hamna i kärnkrafts och kolkraftsindustrins händer.

Man kan tycka att det här är en rätt torr debatt om energimarknader, visioner fyrtio år framåt i tiden, energisäkerhet, kraftnäts investeringar osv. men faktum är att de berör oss alla i allra högsta grad.

Då sällskapet anlände till Vasamuseet väntade vi för att ytterligare påminna om att kärnkraft och kolkraft inte hör hemma i EU:s framtida energisystem! Företagen som försöker klä sina fossil och kärnkraftsplaner i klimatvänliga termer hindrar EU från att agera i klimatfrågan och vi begår ett fatalt misstag som få ett högt pris inte bara för samhället utan också för företagen själva. Situationen för klimatet blir inte bättre bara för att det inte debatterats i media speciellt mycket det senaste året.

Men hur kan det komma sig att Europas energielit vill fortsätta med kolkraft och kärnkraft trots att det är dyrare, mindre kostnadseffektivt , skapar färre jobb och innebär allvarliga risker för människor och miljö? Svaret är enkelt - dels handlar det om att låta kortsiktiga vinster styra allt och dels handlar det om att de vill ha fortsatt kontroll över elmarknaden.

Greenpeace och många med oss har visat att det går att ställa om från fossilkraft och kärnkraft till 100 procent förnybar energi.


Energirevolutionen - ladda hem rapporten 


www.energyblueprint.info