Försörjningstrygghet och låga elpriser är A och O för att den svenska elintensiva industrin ska hålla sig konkurrenskraftig och produktionen och jobben ska stanna i Sverige.

Så vad händer efter 2020 när de 40 % av vår elproduktion som idag utgörs av kärnkraft tas ur drift om vi inte satsar på energieffektiviseringar och satsningar på förnybart idag?

International Energy Agency (IEA) anser att det kan bli problem. IEA har rekommenderat Sverige att ta fram olika scenarier för energiförsörjning, även utan kärnkraft, för perioden 2020-2030 då våra nuvarande reaktorer försvinner. För även om statliga energibolaget Vattenfall utreder möjligheten att ersätta dagens reaktorer kommer de inte att ta något investeringsbeslut under de närmsta åren. Och nya reaktorer är inte billiga. Den aktuella kostnadsuppskattningen för en reaktor är 8,5 miljarder euro enligt franska kärnkraftsbolaget EDF – till och med havsbaserad vindkraft är redan billigare. Om de trots detta skulle besluta sig för att bygga nytt tar det därefter 10-15 år att bygga. Våra äldtsa reaktorer närmar sig pensionsåldern snabbt – frågan är vad vi skulle vi fylla energitomrummet med under tiden? Det kommer således uppstå ett glapp i energiförsörjningen om inte industrin satsar på energieffektiviseringar och förnybar energi.

Därför är det glädjande att Energimyndigheten har meddelat att man kommer att utreda hur ett framtida hållbart energisystem kan se ut, vilket också välkomnas av industrin

Just nu är vi på Socialdemokraternas kongress för att prata om just de här frågorna. Om du är här är du varmt välkommen på seminariet Hur vi säkrar 400 000 jobb inom den elintensiva industrin, hall E2 (nere vid entrén), fredag 18.00-18.30