På onsdag ska EU-kommissionen diskutera det kontroversiella förslaget att godkänna att Storbritannien inför massiva subventioner för konstruktion av den nya kärnkraftsreaktorn Hinkley Point C.

Genom förslaget vill britterna låsa fast två generationer brittiska skattebetalare till år 2060 i kraftigt subventionerad, riskabel och dyr kärnkraft. Det vore ett stort bakslag för Storbritannien. Men förslagets dimensioner sträcker sig långt utanför de brittiska öarna.

Om EU-kommissionen godkänner det brittiska subventionsförslaget skulle det få stora konsekvenser för utvecklingen av den europeiska energimarknaden och utvecklingen av förnybar energi.

I somras beslutade EU-kommissionen om nya energi- och miljöstödsriktlinjer i vilka inte kärnkraften finns med. Att godkänna det brittiska förslaget skulle därför vara en helomvändning och skulle allvarligt underminera dessa riktlinjer.

Flera länder har reagerat kraftfullt mot förslaget. Österrike har till och med meddelat att om förslaget drivs igenom så kommer man ta kommissionen till EU-domstolen.

I Sverige har vi sedan länge en tydligt uttalad ståndpunkt att kärnkraften ska bära sina egna kostnader och inte erhålla statliga subventioner. Alliansregeringens beslut i denna fråga har också bekräftats av den nytillträdda svenska regeringen.

Frågan är nu hur vår svenska kommissionär, Cecilia Malmström, kommer att agera i frågan. Kommer hon bli tungan på vågen som öppnar upp för, eller stoppar subventioner av kärnkraft?

Fråga gärna Ceclia Malmström själv på Twitter: @MalmstromEU

Här finner du det brev som Greenpeace har skickat till Cecilia idag.