I oktober förra året testade aktivister från Greenpeace säkerheten på de svenska kärnkraftverken för att visa att kärnkraften är osäker och utsätter människor för oacceptabla risker. Detta stresstest genomfördes på ett fredligt och ansvarsfullt sätt, för att uppmärksamma politiker och allmänheten på att de svenska kärnkraftverken inte är säkra.

Samtliga Sveriges kärnkraftsreaktorer är byggda på 1970- och 1980-talet och är i dag därför mycket gamla. Greenpeace granskningar avslöjar mycket allvarliga säkerhetsproblem i form av stora effekthöjningar, bristande säkerhetskultur och otillräcklig tillsyn.

Säkerhetsläget på svenska kärnkraftverk är så allvarligt att alla de svenska reaktorerna bör tas ur drift för att inte riskera människors liv och hälsa.

Idag står 14 aktivister åtalade vid Uppsala tingsrätt för aktionen vid Forsmarks kärnkraftverk. För många, även industrin och regeringen, innebar aktionen en väckarklocka som på ett påtagligt sätt belyste den bristande säkerheten vid kärnkraftverken.

Glädjande nog är även svenska folket positivt inställda till aktionen. Greenpeace utförde i höstas en opinionsundersökning där vi frågade vad människor tycker om att Greenpeace aktion och våra krav. Undersökningen som gjordes av Demoskop visade att en klar majoritet – 57 procent – var positivt inställda till vår aktion och att hela 69 procent av svenska folket upplevde att regeringen är i behov av att förstärka kontrollen av säkerheten vid kärnkraftverken.

När lagen tillåter att uppenbart farliga reaktorer fortsätter att köras trots att de utgör en samhällsfara, så bör det vara en moralisk skyldighet att agera fredligt, öppet och vara beredd att stå upp för detta i en domstol.

Idag ställer jag mig upp för 14 modiga aktivister och hoppas att rätten väljer att ge er rätt. Tack för er insats!