SKB valde igår att lämna in sin ansökan om att få bygga det svenska slutförvaret - ett steg i fel riktning som kan få hundra tusen år av konsekvenser om inte de granskande myndigheterna stoppar förslaget.

Kärnavfallsrådets och de oberoende forskarnas kritik visar tydligt att metoden inte är säker.  Det är en skandal att SKB stänger öronen för kritiken och väljer att fortsätta låtsas som att kärnavfallsfrågan är löst.

Ett ljus i mörkret är att Anders Wijkman, den enda oberoende personen i SKB:s styrelse,  faktiskt valde att lägga ner sin röst. Wijkman hade frågor som han inte tyckte besvarats och kände trycket från de inte mindre än 3380 personer som mejlade till SKB:s styrelse under den senaste veckan.  Ett stort tack till er alla!

Vad händer nu?

Nu kommer ansökan att granskas av miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Ansökningarna skickas också ut på remiss till ett antal myndigheter. Det här är en process som förväntas ta väldigt långt tid, så än är frågan långt ifrån avgjord.

Det finns ännu ingen lösning på problemet med vad vi ska göra av vårt livsfarliga avfall - vi fortsätter följa frågan.