Tidigare i veckan lyckades vi lägga vantarna på indonesiska regeringens förslag för hur ett tillfälligt stopp – ett moratorium - för skogsskövling kan se ut, bara några dagar innan presidenten hade planerat att presentera det. Men av allt att döma verkar förslaget inte skydda mycket mer än de områden som redan idag är skyddat enligt indonesisk lag. Om presidentens förslag går igenom i sin nuvarande form kommer skogen, våtmarkerna och de djur och växter som lever där fortsätta att lida på grund av regnskogsskövlingen som pappersmassa- och palmoljeindustrin orsakar.

Nyligen lanserade palmoljeföretaget Golden Agri Resources (GAR), en del av Indonesiens största palmolje- och pappersmassaleverantör Sinar Mas, sin egen plan för hur skogsskövlingen ska stoppas. Om planen genomförs till fullo kan skog med hög biologisk mångfald, som även är livsviktig för världens sista tigrar och orangutanger, att kunna skyddas.  Indonesiens regering måste följa GAR:s  exempel och drastiskt förbättra sitt förslag för moratorium.

Enligt regeringens egna data kommer förslaget inte att skydda 45 miljoner hektar skog och våtmarker. Det är ett område nästan dubbelt så stort som Storbritannien! Går Indonesien den vägen kommer man både misslyckas med att stoppa regnskogsskövlingen och nå sina mål om att minska sina utsläpp av växthusgaser med 41 %.

Greenpeace har, med hjälp av den indonesiska regeringens uppgifter, gjort egna kartor som visar att ett sådant moratorium bara skulle skydda ytterligare förhållandevis lite – 12 miljoner hektar. Mycket av detta ligger dessutom i de mest otillgängliga delarna av Nya Guinea och Borneo som ändå inte  är  omedelbart hotade av avverkning.

Genom att stoppa ytterligare avskogning i alla områden med avverkningstillstånd, varav flera beviljats olagligt, skulle regeringen få mer tid till att förbättra förvaltningen av skogen, utveckla en plan för en kolsnål utveckling och granska de existerande avverkningskoncessionerna. Indonesiens regering skulle på det sättet kunna bli en förebild för resten av världen och ge industrin incitament att bli det också.