Idag överlämnades en deklaration med krav på en 100% förnybar energivision till Martin Lidegaard, Danmarks energiminister som är ansvarig för energifrågorna under det danska ordförandeskapet i EU. En bred koalition av företag, politiker och civila samhället vill kommunicera att lösningen på dagens klimat- och energiutmaningar ligger i skapandet av en ny grön ekonomi, baserat på förnybar energi, energieffektiviseringar och smarta energisystem. http://www.100percentrenewables.eu/home

Flera hundra företag har skrivit under deklarationen bland annat hela den förnybara industrin i Sverige, energieffektiviseringsföretag samt andra aktörer som exempelvis Telge Energi, Stadium och Way Out West.

Tvärt emot vad man ibland kan tro när man lyssnar på aktiva kärnkraftsförespråkare som Svenskt Näringsliv eller Skogsindustrierna så finns det faktiskt många företag som ser möjligheten i omställningen. Nyligen sa Mats Holmberg från ABB på ett seminarium på Näringsdepartementet att om Sverige inte satsar på de här områdena så kommer man att flytta sin verksamhet till länder som gör det.

Sverige har fortfarande inte valt att gå mot ett hållbart energisystem som räddar klimatet. Att behålla ”tre ben” är att motsätta sig omställningen och sätta ett tak för hur mycket förnybart vi kan få i systemet. Det är också tydligt i regeringens vårbudget att man helt har missat klimat- och omställningsfrågorna.