Protest against Restart of Sendai Nuclear Plant in Japan

Trots att Japans kärnkraftsmyndighet (NRA) har erkänt att man inte kan garantera säkerheten för kärnkraften, återstartades idag en kärnreaktor vid Sendai kärnkraftverk på Japans sydkust. Därmed väljer den japanska regeringen att, trots kraftigt folkligt motstånd, utsätta sin egen befolkning stora faror.

Efter olyckan i Fukushima 2011 stoppades kärnkraften i landet och under knappt två år har Japan, världens tredje största ekonomi och tidigare kraftigt beroende av kärnkraften, varit helt kärnkraftsfritt.

Men, även om kärnkraftslobbyn kämpar för en atomrenässans, är det sannolika att kärnkraften i Japan kommer att spela en marginell roll för landet framtida energiförsörjning.

Under tiden som gått har ett sällan skådat uppsving skett för förnybar energi. I kombination med kraftiga åtgärder för energieffektivisering har landet på ett konkret sätt visat att det förnybara är framtiden. Reaktorstoppet har öppnat upp den dörr för förnybart som kärnkraften tidigare har blockerat.

Under de senaste fyra åren har det exempelvis installerats 24GW solenergi och ytterligare 58GW är planerade och godkända. Att jämföra med de 45 GW som var kärnkraftens kapacitet före Fukushima Daiichi olyckan.

Greenpeace analys från april 2015 visar att Japans kärnkraft endast kommer att leverera 2-8 procent av landets elbehov 2030, i jämförelse med regeringens mål på 22 procent.

Du kan hjälpa till att motverka återstarten av kärnkraften! Skriv på Greenpeace namninsamling.