300 ton radioaktivt vatten per dag läcker ut i havet från det havererade kärnkraftverket i Fukushima. Det gör situationen till en akut kris och innebär att den japanska regeringen omedelbart måste agera och få stopp på läckaget.

den 8 augusti 2013

Fukushima Nuclear Free Message © Jeremy Sutton-Hibbert

 TEPCO har totalt misslyckats med att hantera kärnkraftskatastrofen och de havererade reaktorerna. Istället för att ta sitt ansvar försöker de mörka och undanhålla uppgifter om vad som sker, hur allvarligt det är och vilka problem det förorsakar. Situationen är ohållbar och den japanska regeringen måste nu ingripa och se till att kärnkraftsindustrin tar sitt ansvar för katastrofen och söka hjälp från internationell expertis för att kunna hantera situationen.

Det pågående läckaget kommer att påverka den marina miljön och fisket i årtionden framöver och orsakar problem som sträcker sig långt utanför Japans gränser. De internationella överenskommelser som finns kräver att Japan ska göra allt som står i dess makt för att förhindra ytterligare läckage ut i havet men just nu ser situationen bara ut att förvärras.

Katastrofen som pågått i två och ett halvt år visar tydligt att det är folket som får betala för en olycka och att kärnkraftindustrin smiter undan sitt ansvar och misslyckas med att hantera situationen. Kärnkraftsindustrin har samma problem världen över, så när det händer i vår del av världen vet vi vad vi har att vänta och vem som kommer att få betala.