Igår hade jag ett sånt där telefonsamtal som man blir helt genomglad av. Jag ringde till Sjöfartsverket efter att jag hade sett på deras hemsida att isbrytaren Oden ska ägna sig åt spännande klimatforskning framöver. Tidigare har ju Oden hyrts ut till oljeindustrin för att hjälpa till vid oljeprospektering i Arktis, något som vi så klart kritiserat.

Men när jag nu pratade med en av cheferna på verket visar det sig att de har diskuterat det här mycket och kommit fram till att Oden inte ska hyras ut till verksamheter som gynnar utvinningen av fossila bränslen.  Ur Sjöfartsverkets treårsplan: ”…ingen uthyrning ska ske till ändamål som involverar oljeprospektering”.

Sjöfartsverket vill stödja omställningen till förnybara energikällor och då passar inte oljeutvinning i Arktis in alls. Det här är ett moraliskt ställningstagande som Sjöfartsverket har tagit och meddelat departementet. För mig som brottas med politiker (läs utrikesminister Carl Bildt) som gör allt för att undvika ansvar kring oljan i Arktis är det här ett mycket välkommet tecken på rakryggat ansvarstänkande.

Tyvärr har inte Finlands myndigheter klarat av att tänka så klokt och förutseende. De hyr just nu ut två isbrytare, Fennica och Nordica, till Shell för att assistera vid oljeprospektering utanför Alaska. Detta är två bra isbrytare med kunnig och duktig besättning, men trots det finns det inget de skulle kunna göra för att sanera en stor oljeolycka i Arktis, ifall en sådan skulle ske. Det är helt enkelt för svårt. Precis som Sjöfartsverket säger måste vi ställa om till förnybara energikällor och ta med det i de beslut vi fattar i verkligheten.  Inte bara använda fina ord vid fina tillställningar. Det är i verkligheten vi räddar klimatet och Arktis, inte i pappersvärlden.