De flesta protester och manifestationer kring klimatförändringar samlar människor som är frustrerade. Frustationen grundar sig i att det finns så mycket kunskap om klimatförändringarna och vad som måste göras och samtidigt så lite handling hos världens makthavare. När tron på att andra ska lösa problemen brister ser många ingen annan lösning än att ta saken i egna händer. Våra 30 vänner på Artic Sunrise är modiga individer som tröttnat på att energiföretagen förstör vår värld.   

Det viktigaste budskapet som forskarna i IPCC lämnade kvar efter mötet i Stockholm i slutet av september var att den största delen av de fossila bränslen som redan har hittats måste lämnas kvar i marken om vi ska kunna förhindra att temperaturhöjningen överstiger två grader. Om slutsatserna från världens samlade klimatforskare är att lämna stora mängder fossil energi i marken bör den naturliga reaktionen vara att avsluta majoriteten av alla planer på att ta upp nya fossila bränslen.

Om endast en liten del av de fossila reserverna kan plockas upp bör de upptag som kan får störst negativa konsekvenser förhindras. Arktis är inte bara ett av världen sista orörda områden med unika och oersättliga naturtillgångar, det är också ett av världens mest hotade områden. När istäcket krymper på grund av klimatförändringarna försvinner inte bara förutsättningen för att många arter ska kunna existera där, när istäcket försvinner påverkas dessutom hur mycket värme som reflekteras ut i atmosfären. Mindre is innebär ökande temperaturhöjningar. Issmältningen, som accelererar till följd av förbränningen av fossila bränslen, innebär ironiskt nog att det öppnas nya möjligheter för oljeborrning, det allvarligaste hotet mot Arktis.

All oljeborrning innebär risker för oljeutsläpp, och medan oljeutsläpp alltid är skadligt för miljön, är vissa områden mer känsliga än andra. Havsisen och de extrema väderhändelser som präglar Arktis innebär att risken för olyckor är extra hög. Ett oljeutsläpp i dessa miljöer är så gott som omöjligt att städa upp. Samtidigt är detta glesbefolkade områden, de långa avstånden och bristen på infrastruktur gör möjligheten att snabbt få räddningspersonal på plats efter en olycka starkt begränsade.      

Om världens ledare hade tagit sitt ansvar och på allvar tagit till sig de budskap som världen forskare nu trummat ut i många år, hade världen inte sett ut som den gör idag. Då hade länderna i Arktiska rådet för länge sedan skyddat Arktis från oljeexploatering.

30 av dem som vågade agera för att stoppa den vansinniga utvecklingen sitter just nu fängslade i ryskt fängelse. Stöd vår kamp med att få dem frigivna, kolla in 30 saker du kan göra.