En av de nya kolgruvor som Vattenfall planerade att öppna i östra Tyskland stoppas nu. Den stark kritiserade brunkolsgruvan Jänschwalde Nord som numera ägs av EPH och deras dotterbolag LEAG kommer inte att öppnas. Detta är en seger som visar att kamp gör skillnad. Det är en seger för människor och för naturen över fossilindustrin

Gruvan innehåller 250 miljoner ton brunkol, vilket motsvarar nästan fem gånger Sveriges årliga utsläpp av växthusgaser om det skulle brytas.

Det här visar att Greenpeace långa arbete, tillsammans med hundratusentals andra och utvecklingen av förnybara energikällor, leder till att kol inte är en pålitlig investering längre.

Trots kraftig kritik från hela den samlade miljörörelsen valde den svenska regeringen att sommaren 2016 godkänna Vattenfalls försäljning av sin brunkolsverksamhet. Verksamheten såldes till LEAG, ett dotterföretag till kraftigt ifrågasatta EPH.

När regeringen förra året sålde Vattenfalls brunkolsverksamhet valde de att spela roulett med klimatet. Hotet är inte avvärjt, det här är bara en av fem gruvor som nu stoppas. Det bästa hade varit att Vattenfall inte sålt verksamheten. Att behålla verksamheten hade garanterat att inga nya kolgruvor öppnades.

Att Jänschwalde Nord stoppas beror på en kombination av flera faktorer. Enligt företaget själva är det på grund av den tyska regeringens klimatpolitik, de tyska myndigheterna har tagit det ansvar som den svenska regeringen inte mäktade med att ta. En annan faktor är det starka och uthålliga motståndet mot fossilindustrin både i Tyskland och runt om i övriga världen.

Svenska regeringen valde att inte ta sitt ansvar för klimatet, men kol-industrin kan inte stå emot tidens gång. När försäljningen var på gång var EPH tydliga med att de räknade med en kol-renässans. Sen dess har den globala kolindustrin saktat ner. Nya siffror visar att pågående och nya byggnationer av kolkraftverk minskar kraftigt mellan under 2016. Samtidigt har det folkliga motståndet mot kolkraft fortsatt att öka exempelvis genom rörelsen #BreakFree.

Stoppet av Jänschwalde Nord är en vinst för klimatet, att lämna de fossila bränslena i marken är den enda sättet att minska utsläppen, men det är också en seger för den lokala naturen och befolkningen. Flera hotade byar räddas nu från att mejas ner. En av byarna är Kerkwitz som har en speciell plats hos mig. Byn utgjorde en av knutpunkterna under Human Chain demonstrationerna i augusti 2014. Här har jag diskuterat med människor om hur det känns att en by en bott i hela sitt liva ska jämnas med marken.

Att Jänschwalde Nord inte öppnas visar att kamp är viktig, nödvändig och att den bär frukt. Vi var många som kände hopplöshet efter regeringens klimatsvek och därför är beskedet extra glädjande. Vår gemensamma kamp ledde till något positivt trots förra årets förluster. De tyska miljörörelserna kommenterar beslutet med att det är ett glädjande steg på vägen men att kampen fortsätter och att kraven för att stoppa alla nya kolgruvor och kolkraftverk kvarstår.

Det var klimatrörelsen som gjorde denna vinst möjligt. Vi behövs mer än någonsin!