Myten om billig kolkraft är ohållbar. Kraftverken och gruvorna kostar samhället mångmiljardbelopp i dolda kostnader som medborgarna i Europa betalar på andra sätt. Förutom de uppenbara klimatvinsterna är det även samhällsekonomiskt lönsamt att lägga ner kolkraftverken så snart som möjligt.

En studie som Greenpeace presenterar i Tyskland idag visar att användningen av brunkol i Tyskland medför samhällsekonomiska kostnader på minst 15 miljarder euro per år. Studien, som har gjorts av Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) på  uppdrag av Greenpeace, visar att om dessa kostnader lades på elpriset skulle det stiga med 9,9 eurocent per kilowattimme (kWh). Det motsvarar ungefär 92 svenska öre och skulle göra brunkol till ett av de dyraste sätten att producera el.

Kalkylen inkluderar kostnader för förorening av mark, luft och vatten, sanering och återställning samt hälsokostnader till följd av utsläpp från gruvor och kraftverk. Dessutom ingår subventioner av olika slag.

Svenskägda Vattenfall står för en betydande del av denna belastning. Vattenfall äger idag över en tredjedel av de tyska brunkolskraftverken, 7 750 gigawatt (GW) av den sammanlagda brunkolskapaciteten på 20 600 GW. Därmed uppgår den samhällsekonomiska kostnaden för Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland till ungefär 40–50 miljarder kronor per år.

Vattenfall försöker nu sälja sin tyska brunkolsverksamhet. Detta innebär en övervägande risk att den nya ägaren öppnar de nya gruvor som den svenska regeringen har lovat att stoppa och att utsläppen och den undangömda ekonomiska belastningen fortsätter.   

Kolkraftverken som Vattenfall äger har givit den svenska staten stora inkomster. Men dessa kom med en hög moralisk prislapp. Det är fult att försöka smita från ansvaret för kolets dolda kostnader genom att sälja verksamheten till någon som kommer att driva kraftverken vidare och öppna nya gruvor. Vår regering måste uppfylla sitt ansvar genom att antingen stoppa försäljnignen och på sikt avveckla kolkraftverken eller att ställa som villkor vid en försäljning att nya gruvor inte öppnas och att verksamheten avvecklas till 2030.

Läs rapporten (på tyska): Gesellschaftliche Kosten der Braunkohle