Kanske var det ett äventyr i din barndom i en gammal skog, med magi och sagor väntandes bakom varje träd. Eller ett första bad i det stora, lite skrämmande havet bara för att inse att det under ytan fanns en helt annan värld med dess egenartade invånare och livsmiljöer. Det kan ha varit när du bläddrade i en biologibok och sett den mäktiga isbjörnen, den starka tigern eller den kloka elefanten och plötsligt insett hur många olika livsformer och varelser som lever på vår jord.

Vad än din personliga historia är, när du väl varit med om en oförglömlig naturupplevelse, är det omöjligt att sluta bry sig om världen vi lever i. Dina ögon är öppna för skönheten och harmonin, hur allt hänger ihop i jordens naturliga ekosystem. Med den insikten kommer en känsla av ansvar. Vi måste göra det vi kan för att skydda vårt ömtåliga hem och försvara de naturområden som nu är i fara. Alla förtjänar oförglömliga upplevelser i en oförstörd natur. Det finns ingen bättre gåva att ge till framtida generationer.

Dessa upplevelser har format och berikat våra liv. Tänk dig ett skräckscenario där vi lever i en värld där vi inte längre kan uppleva naturen på samma sätt som vår och tidigare generationer. Om vi fortsätter med nuvarande takt av överproduktion, överkonsumtion och att använda oss av föråldrade industrier och produktionsmetoder som inte tar hänsyn till naturen och dess sårbara ekosystem, så är detta skräckscenario dessvärre ingen dystopisk fantasi. Som invånare av den här planeten måste vi kollektivt inse faktum och fråga oss själva:

Vilken sorts värld vill du lämna över till framtida generationer?

Det är en viktig fråga, men det har aldrig funnits ett större behov av ett klart och tydligt svar. Förödande extremväder har ökat i antal och intensitet över hela världen, vilka har inneburit att miljontals människors hem förstörts. Regeringar och företag fortsätter planera att borra efter olja i ömtåliga ekosystem och att avverka värdefulla skogsområden i en skrämmande takt. Enorma mängder plast släpps ut i våra hav och forskare varnar för att det kommer finnas mer plast än fisk i haven år 2050 om vi fortsätter använda plast i samma takt som vi gör idag. Om man tittar på dessa fakta så är det ofrånkomligt att bli förtvivlad över arvet vår generation är på väg att lämna ifrån sig. Men vårt budskap är tydligt.

Än finns det hopp.

Våra majestätiska hav brusar och dånar fortfarande, sprudlande av liv och ännu inte drunknande i plast.

Våra gamla, värdefulla skogar andas fortfarande liv. Hotade men inte besegrade av destruktiv avverkning.

Våra arktiska vildmarker är fortfarande exempel på naturens orörda skönhet, trots hot från storföretagens exploatering.

Allt detta innebär att vår planet håller ut mot alla odds, och det finns fortfarande tid att säkerställa att nästa generation får möjlighet att uppleva naturen på samma sätt som vi har fått. Det vidgade perspektivet som du själv fick av din första naturupplevelse är exakt det vi behöver för att rädda vår planet idag. Om vi kollektivt öppnar våra ögon inför verkligheten vi skapat och vad vi måste göra, kan vi vända utvecklingen.

Den globala miljörörelsen växer. Aldrig förr har människor kommit samman i stora grupper för att stå upp för världen, och aldrig förr har vi sett regeringar och företag ställas till svars för beslut som hotar mänsklighetens framtid. Och det är det här som är nyckeln. Det är vi människor som driver förändringar. Det är du.

Greenpeace är helt oberoende, vi tar inte emot pengar från regeringar och företag. Varje dag kämpar vi tillsammans med miljontals människor världen över, för att bevara miljön och den biologiska mångfalden, för en ren energi revolution- för framtida generationer. Stöd från människor som dig är förutsättning för vårt fortsatta arbete. Den här julen, när många är mitt uppe i masskonsumtionen som förstärker den destruktiva utvecklingen, behöver vi få beslutsfattare att stå upp för planeten. Tänk tillbaka på din första oförglömliga naturupplevelse, och ge den upplevelsen även till framtidens generationer.