Jag är ny på jobbet. Jag har bara lite drygt två månaders erfarenhet av svensk kärnkraftsindustri. Men på denna korta tid har jag har hunnit uppleva mer tillbud och märkligheter än jag trodde var möjligt. Att det är ok att provisoriskt lappa ihop ett trasigt rör i en kärnkraftsreaktor säger mig två saker: svenska kärnkraftverk är extremt osäkra och svenska kontrollmyndigheters överslätande attityd ökar riskerna ytterligare.

Här kommer min personliga geigermätare över några av de incidenter som inträffat vid svenska kärnkraftverk sedan jag började på Greenpeace i juni.

1 Bq Oskarshamn lagar och lappar

När ett rör gick sönder i Oskarhamns kärnkraftverk, beslutade man att laga det provisoriskt med ett så kallat klämförband. Anledningen till detta lappverk var att strålningen var så hög! SSM, som ju är ansvarig kontrollmyndighet, anser dock att detta är OK fram till nästa revision 2014. Känns det säkert?

2 Bq Sprängmedel på Ringhals

Den 20 juni larmades polisen om att man upptäckt sprängmedel inne på Ringhals kärnkraftverk! Bombhundar sökte igenom området något som Säpo intresserade sig för. Analys och utredningen tycks dock inte ha lett någonvart och risken är att utredningen får läggas ner utan resultat. Känns det säkert?

3 Bq Sprickor i kärnkraftverk

Efter att Belgiska myndigheter gjort en extra noggrann undersökning av kärnkraftverken upptäcktes befarade sprickor i ett reaktorkärl. Myndigheten stängde omgående de två aktuella reaktorerna. Det finns 19 andra reaktorer från samma leverantör i drift i världen, däribland Ringhals 2. Trots att tillverkningsrelaterade sprickor konstateras även på Ringhals 2 tycker SSM inte att någon särskild åtgärd behöver vidtas i detta skede. Känns det säkert?

4 Bq Kärnavfall slarvas bort

I juni meddelade Oskarshamn att de dessvärre hade tappat bort radioaktivt material. Någonstans inne på området. Trots att man inte vet var det är man ändå säker på att det finns kvar inne på området.  Känns det säkert?

5 Bq Industrin mörkar leverantörer

Kärnkraftsindustrin är enligt de föreskrifter de lyder under skyldig att meddela vilka leverantörer de anlitar. Anledning är självklart att det ska gå att utöva kontroll över vilka aktörer som är involverade i kärnkraften. Men både Oskarshamn och Ringhals har brutit mot reglerna vilket gjort att den nu anmälts av den ansvariga myndigheten. Känns det säkert?

Dessa incidenter är naturligtvis allvarliga för industrin. Men de är bara några av de senaste i en lång rad händelser som i värsta fall skulle ha kunnat få förödande konsekvenser.

Vattenfalls ansökan om att få bygga nya kärnkraftverk kan mot denna bakgrund ses som ett smart sätt att rikta uppmärksamheten åt ett annat håll och att istället ingjuta en gnutta framtidstro i en utrotningshotad bransch.

När Sveriges radio sedan rapporterar att intresset för kärnkraftsutbildningar ökar bidrar det till att skapa en mental känsla av strålande utsikter för industrin. Att reportaget sedan var helt felaktigt  eftersom det enligt officiell statistik är en kraftig minskning av antalet ansökningar till kärnteknikprogram spelar mindre roll eftersom nyheten redan har spridits.

Men Sveriges radio kompenserar denna fadäs genom ett bra reportage om en gryende framtidsbransch: avveckling av kärnkraften.

Det känns tryggt!