Det har varit en lång vecka här i Berlin, med experter och regeringstjänstemän som satt samman de efterfrågade slutsatserna från FN:s klimatpanel IPCC rörande möjliga lösningar för att möta klimatförändringarna. Nu är de klara och budskapet är tydligt: klimatåtgärder är en möjlighet, inte en börda!

Klimatpanelen, som samlar världens främsta energi-och klimatexperter, slår fast att för att förhindra katastrofala klimatförändringar måste energisystemen runt om i världen förändras i grunden. Och det omedelbart. För Greenpeace är det mest grundläggande som måste åstadkommas att vi slutar bränna kol, olja och gas. Vilket vi kan.

Ren, förnybar energi växer och blir effektivare och billigare för varje dag och kan nu erbjuda de lösningar som världen behöver. Förnybara energikällor är den mest ekonomiska lösningen när ny energikapacitet ska skapas i ett ökande antal länder.

Eran för förnybar energi är här nu.

Ren energi är inte dyrt, men det är passivitet. Kostsamt i termer av liv, försörjningsmöjligheter och ekonomi om regeringar och företag fortsätter låta klimatförändringarna eskalera.

Problemet nu är de föråldrade energisystemen med gamla förorenande kraftverk. När vi under dessa dagar har talat med folk på stora energiföretag erkänner de – privat – att de förstår behovet av gå över till ren energi. Men de investeringar som företag som Vattenfall och Eon har bundna i smutsiga energianläggningar håller dem tillbaka.

Nu är det dags att tala om för fossilbränsleindustrin att deras tid är ute. Utfasningen av fossila bränslen måste starta omedelbart.

Greenpeace är besluten att övergången till förnybara alternativ ska bli rättvis, och att rättigheterna för arbetstagarna i den smutsiga energisektorn ska respekteras. Vi vet från våra ”energy [r]evolution”-analyser som vi gjort under det senaste decenniet att förnybara energikällor och energieffektivitet kommer att leverera fler jobb jämfört med att fortsätta satsa på de befintliga fossila energikällorna.

Genom att implementera förslagen i energy [r]evolution kan regeringar hjälpa företag att skapa 3,2 miljoner nya arbetstillfällen fram till 2030 i den globala energiförsörjningssektorn. I Sydafrika skulle exempelvis 149 000 nya jobb kunna skapas fram till 2030. Det är 38 000 fler än vad den nuvarande regeringen planerar.

Vi har ingen tid att förlora. De globala utsläppen av växthusgaser ökade snabbare mellan 2000 och 2010 jämfört med tidigare decennier, slår FN:s klimatpanel fast. Mer än hälften av den senaste tidens ökning av globala koldioxidutsläppen orsakades av att Kina bränner allt mer kol.

Om den trenden fortsätter innebär det global katastrof. Men den tveksamma kombinationen av luftföroreningar, vattenbrist och klimatrisker har fått Kina att ändra sin syn på kol. Landets nyligen antagna lagar för att förbättra luftkvalitén har potential att inte bara låta kinesiska medborgare kunna andas renare luft, utan att också avsluta den obevekliga ökningen av globala klimatutsläpp före 2020.

Kinas vändning i synen på kol kan också ändra dynamiken i den globala klimatdebatten. I stället för att slåss om vem som får pumpa ut mest koldioxidutsläpp måste regeringarna nu möta verkligheten och enas om att efter 2050 kommer ingen att förorena vår gemensamma atmosfär längre.

Vore det inte underbart om Kina, uppmuntrat av dess inhemska åtgärder, kunde leda världen till ett nytt globalt klimatavtal genom att presentera ett ambitiöst, nytt mål med bindande utsläppsminskningar? Föreställ dig hur pinsamt det skulle vara för USA och EU! Hur skulle EU sedan kunna fortsätta hävda att den föreslagna minskningen av utsläppen med 40 procent till 2030 var ambitiös? Skulle EU känna press att göra ett mer rättvist erbjudande i stället - till exempel att minska utsläppen inom EU med minst 55 procent?

Ett nytt globalt klimatavtal ska antas i Paris nästa år. Det måste omfatta ett mål om 100 procent förnybar energi för alla och en utfasning av fossila bränslen. Först då kan regeringar hävda att de har förstått de verkliga konsekvenserna av den FN-klimatrapport de granskat denna vecka.