VA

I onsdags var jag inbjuden till en konferens om energisparande på Grand Hotel i Stockholm. Tillsammans med hållbarhetschefen för pappersföretaget SCA, Åsa Romson (mp) och Eons VD skulle vi, under ledning av Veckans affärers hållbarhetsredaktör Per Grankvist, reda ut vem som har ansvaret för energin i Sverige. Veckans affärer hade i en undersökning kartlagt de 500 största svenska företagens syn på energieffektivisering och energisparande. Till saken hör att temat just nu är uppe på bordet hos Europeiska kommissionen, och som vanlig motsätter sig Svensk näringsliv bindande målsättningar. Trots att alla experter påpekar att det inte bara gynnar miljön utan även ekonomin. Istället för att då försöka få hjälp med att förverkliga den potentialen som finns gapas det som vanlig efter nya kärnkraftverk, som om den ålderdomliga tekniken skulle vara lösningen på problemen.

På tal om kärnkraft, så blev jag intervjuad live på Bambuser av just Eon, som tillhör dem som gapar högst efter ny kärnkraft, bland annat i finska Pyhäjoki.

 

 Efter det lyssnade jag på en rad intressanta seminarier. Volvo pratade om att de nu anställer folk som är energijägare och på så sätt sparar massor med pengar. Ramlösa gjorde detsamma (om man nu ska dricka buteljerat vatten överhuvudtaget när vi har så bra kranvatten i Sverige?)

I Västra hamnen i Malmö ska man som ett innovationsprojekt nu flytta in åtta familjer i smarta energihus, som drivs helt på förnybart och bland annat har en egen elbil inkopplad.

Det är inte ofta vi möter representanter för Facebook, men nu fanns en på plats för att berätta om deras datacenter i Luleå, som eftersträvar att drivas på förnybar energi. Det positiva där var att de delar sin teknik för energieffektiva serverhallar öppet på en hemsida för andra aktörer att kommentera och dela med sig av.

Sammanfattningsvis var, kanske inte helt oväntat, majoriteten av besökarna och ¾ av talarna kvinnor. Arrangören sa att de helt enkelt gått på kompetens. Så lägg det på minnet. Kvinnor kommer att leda energiomställningen i framtiden!