Miljöminister Lena Ek svarade under onsdagen på en skriftlig fråga från Hans Hoff(s) om vad hon jag har tänkt göra för att garantera säkerheten på de av staten ägda kärnkraftverken.

Lena Ek säger:
”Låt mig vara mycket tydlig på en punkt. Den kärnkraft vi har i Sverige ska vara säker. Det finns ingen tvekan från min sida på den punkten.”

Både Forsmark och Strålsäkerhetsmyndigheten har vid ett flertal tillfällen, senast vid ett öppet möte i Östhammar i tisdags, sagt att:
"100% säkerhet eller skydd finns inte" och "förhindra går inte."

Därmed kräver ministern något som både industrin, SSM och alla som kan något om kärnkraft, eller har sett Tage Danielssons sketch om sannolikheten vet är omöjligt.

Fortsättningen på Lena Eks svar är en lång berättelse där hon försöker frånta sig själv allt ansvar för situationen och bolla tillbaka den obekväma bollen till SSM och kärnkraftsföretagen:

”Ansvaret för att upprätthålla en hög säkerhet vid de svenska kärnkraftverken vilar helt och fullt på tillståndshavarna. Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som tillvaratar samhällets intressen när det gäller kärnsäkerhet. Myndigheten sätter kravbilden för de tillståndshavare som driver kärnkraftverk i Sverige – och utför tillsyn för att säkerställa att tillståndshavarna tar sitt ansvar.”

Som miljöminister är Lena Ek ytterst ansvarig för säkerheten på svenska kärnkraftverk och det är därför hon ställts till svar när både kärnkraftsindustrin och SSM misslyckats med sina uppdrag.

Det behövs inte fler utredningar och rapporter, situationen är glasklar – det finns så allvarliga säkerhetsbrister att samtliga reaktorer måste tas ur drift allt annat är ett medvetet chanstagande med människors liv och hälsa som insats.

 

Isadora Wronski