Se dokumentären "Kampen om Arktis på SVT"

Fisken i Arktis är i akut behov av skydd och regleringar, som man kunde se i SVT:s dokumentär ”Kampen om Arktis” i går kväll. Samma yrkesfiske som har totalförstört fiskebestånd som de enormt rika torskbankarna utanför Kanadas östkust har nu ögonen på det smältande Arktis.

När klimatförändringarna gör att isen i Norra ishavet smälter öppnas områden som tidigare varit helt fredade för fiske upp för industriellt yrkesfiske. Det här är områden med fantastiska bottenmiljöer som är otroligt viktiga för de arktiska ekosystemen.

Om de storskaliga industriella bottentrålarna harvar sönder dessa bottnar, som man har gjort i t ex Nordsjön, och fiskar ut de arktiska fiskbestånden kan det bli en katastrof för de arktiska ekosystemen som förlitar sig på fisken som föda.

De fiskebestånd som finns i dessa områden vet vi väldigt lite om. Därför är det också omöjligt att sätta någon gräns för hur mycket fisk man kan ta upp utan att bestånden kollapsar. Därför har USA och Kanada starkt begränsat (och i USA:s fall helt stoppat) yrkesfisket i sina nordliga vatten. Men i Europa har man inte infört några liknande stopp och inte heller i Ryssland.

Sverige är nu ordförande i Arktiska rådet, men vill överhuvudtaget inte ta i fiskefrågan. Carl Bildt, hur tänker du då? Fisket är en av de stora och mest akuta miljöfrågorna i Arktis och Arktiska rådet vill vara det organ där miljöfrågor diskuteras och får lösningar. Det enda rimliga är ju att resterande arktiska länder gör som USA och stoppar industriellt fiske i områden som tidigare varit skyddade av is och får starka regleringar även i resterande Arktis.

Nu har man ju chansen att göra rätt från början och inte förstöra först och sedan undra hur man ska rätta till det. Så Carl Bildt, ta chansen att göra något bra och nödvändigt för Arktis, lös skyddet av den arktiska fisken och de unika havsbottnarna, det är många djur och människor som är beroende av dem.

/Therese